Ομόφωνα πέρασε το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» από το Δ.Σ. Φαρκαδόνας

Παιδικές χαρές καθώς επίσης και στέγη του γυμνασίου Οιχαλίας προτείνεται να ενταχθούν στο πρόγραμμα

Το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» και η υποβολή αιτήσεων για την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων του Δήμου, όπως επίσης και για την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού με σκοπό την αναβάθμιση των παιδικών χαρών τέθηκαν στην συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Φαρκαδόνας το βράδυ της Τετάρτης.
Μέσω του προγράμματος χρηματοδοτούνται έργα, προμήθειες, υπηρεσίες και μελέτες, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα υλοποίησης έργων με ταχύτερους ρυθμούς.
Το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» αφορά στη χρηματοδότηση έργων, προμηθειών, υπηρεσιών και μελετών των Δήμων και των Νομικών τους Προσώπων.
Περιοχή εφαρμογής είναι όλη η χώρα, ενώ η διάρκεια του προγράμματος είναι η περίοδος 2018-2022 με δυνατότητα παράτασης.
Όπως αναφέρθηκε στην συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου θα υποβληθούν δυο αιτήσεις. Η πρώτη αφορά τη χρηματοδότηση για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών στα 18 χωριά του Δήμου με σκοπό την βελτίωση της ψυχαγωγίας των παιδιών και την ασφάλειά τους. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αναμένεται να χρηματοδοτήσει το Δήμο με το ποσό των 213.000 ευρώ, ενώ οι εκτιμήσεις του Δήμου προϋπολογίζουν το έργο στο ποσό των 250.000 ευρώ, χρήματα τα οποία θα αιτηθεί καταθέτοντας την αίτηση.
Αναφορικά με την δεύτερη αίτηση αυτή αφορά τη συντήρηση και επισκευή των σχολικών χώρων και κτιρίων. Μετά τις ανάγκες που έχουν καταγραφεί ο Δήμος κρίνει αναγκαίες τις εργασίες στο γυμνάσιο Οιχαλίας, μιας και η στέγη του σχολικού συγκροτήματος αντιμετωπίζει μεγάλα προβλήματα. Ο Δήμος μέσω του προγράμματος προγραμματίζει να αντικαταστήσει την στέγη λύνοντας τα προβλήματα που ταλανίζουν το σχολικό κτίριο. Το ποσό που χρηματοδοτεί το πρόγραμμα ανέρχεται στις 55.000 ευρώ, ενώ ο Δήμος εκτιμά ότι το σύνολο των εργασιών θα αγγίξει το ποσό των 170.000 ευρώ. Η εν λόγω διαφορά σύμφωνα με τον κ. δήμαρχο Φαρκαδόνας κ. Θανάση Μεριβάκη θα καλυφτεί από το πρόγραμμα ΣΑΤΑ.
Με την ολοκλήρωση των θεμάτων το δημοτικό συμβούλιο εμφανίστηκε ομόφωνα θετικό στην υποβολή των προτάσεων «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».