Όσα θα πρέπει να γνωρίζουν οι Έλληνες οικονομικοί μετανάστες της Γερμανίας

image

Την τελευταία τριετία η μετανάστευση των Ελλήνων, φυσικά συμπεριλαμβανομένου και κατοίκων του δήμου Φαρκαδόνας, προς χώρες του εξωτερικού και δη της Γερμανίας είναι έντονη. Χιλιάδες πολίτες και δη νέων που βρίσκονται αντιμέτωποι με την ανεργία και διακρίνουν αβέβαιο το μέλλον, αποφασίζουν να μεταναστεύσουν για την αναζήτηση μιας καλύτερης επαγγελματικής τύχης.

Ωστόσο λίγοι γνωρίζουν τα δικαιώματά τους καθώς επίσης και θέματα εργασιακών σχέσεων. Εγκλωβίζονται καθώς δεν γνωρίζουν τα νέα εργασιακά καθεστώτα που ισχύουν στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.

Το «Κρήνη Live» παρουσιάζει άρθρο του «allesgr.de» μέσω του οποίου γίνεται λόγος για τα δικαιώματα των Ελλήνων εργαζομένων στο εξωτερικό

Αναλυτικά το κείμενο έχει ως εξης:

«Τα μέλη των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέχουν την υπηκοότητα της Ένωσης. Υπάρχει απεριόριστη ελευθερία μετακίνησης των εργαζομένων, ελευθερία στην παροχή υπηρεσιών και ελευθερία επιλογής του τόπου εγκατάστασης. Οι Έλληνες  εργαζόμενοι επομένως δεν χρειάζονται άδεια εργασίας, όταν θέλουν να εργαστούν στη Γερμανία. Επίσης, για το χρονικό διάστημα της ουσιαστικής αναζήτησης εργασίας έχουν το  δικαίωμα παραμονής στη Γερμανία.

Όπως κάθε Γερμανός πολίτης, μπορούν με έγκυρο διαβατήριο ή ταυτότητα και ένα μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας να επισκεφθούν την υπηρεσία δήλωσης κατοικίας της πόλης της επιλογής τους, να συμπληρώσουν μία αίτηση και να αποκτήσουν έτσι την πρώτη τους κατοικία στη Γερμανία. Αυτή η κατοικία είναι, επίσης, η φορολογική τους έδρα. Τόσο οι φορολογικές όσο και οι ασφαλιστικές εισφορές για κάθε άτομο της οικογενείας θα αποδίδονται στο εξής βάσει αυτής της έδρας.

Με τη βεβαίωση δήλωσης κατοικίας από την αρμόδια υπηρεσία και το διαβατήριό η την ταυτότητά τους μπορούν να δηλώσουν στον οργανισμό απασχόλησης (Agentur für Arbeit) της πόλης τους ότι αναζητούν εργασία. Αν υπάρχει κατάλληλη διαθέσιμη θέση εργασίας μπορούν να την αποδεχτούν αμέσως. Ο εργοδότης τους οφείλει να φροντίσει για την απαραίτητη ασφάλιση τους και την καταβολή των φόρων στις ανάλογες υπηρεσίες. Μπορούν επίσης να εργαστούν λαμβάνοντας μηνιαίως περίπου 400 Ευρώ, ποσό που δεν υπόκειται σε φορολογία (Minijob). Συμπληρωματικά μπορεί να κατατεθεί μια αίτηση για τη χορήγηση παροχών του Δεύτερου Βιβλίου του Κοινωνικού Κώδικα (SGB II), δηλ. ως ένα είδος «βοήθημα», καθώς σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης ο ορισμός του εργαζομένου εκλαμβάνεται ευρέως.

Εάν είναι ήδη εγγεγραμμένοι ως άνεργοι στην Ελλάδα και ενδεχομένως λαμβάνουν ήδη επίδομα ανεργίας, πρέπει να απευθυνθούν στον ΟΑΕΔ για την έκδοση μιας ευρωπαϊκής βεβαίωσης ότι λαμβάνουν ήδη παροχές ανεργίας ενός ορισμένου ποσού και για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Με τη βεβαίωση αυτή (πρέπει να την έχουν λάβει ήδη πριν την αναχώρηση τους από την Ελλάδα) μπορούν να παραμείνουν για τρεις μήνες στη Γερμανία (ή άλλη χώρα της Ε.Ε.) για αναζήτηση εργασίας, λαμβάνοντας συγχρόνως το επίδομα ανεργίας από την Ελλάδα. Για το διάστημα της αναζήτησης εργασίας και για πιθανές παροχές σύμφωνα με το Δεύτερο Βιβλίο του Κοινωνικού Κώδικα (SGB II) πρέπει να σημειωθεί το ακόλουθο:

Η Γερμανία έχει προβλέψει στο Δεύτερο Βιβλίο του Κοινωνικού Κώδικα (SGB) II τον αποκλεισμό από το επίδομα ανεργίας ΙΙ. Αμφισβητείται όμως, αν αυτό θεωρείται έγκυρο σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό δίκαιο. Το Ομοσπονδιακό δικαστήριο κοινωνικής ασφάλισης αποφάσισε ότι δεν εφαρμόζεται ο αποκλεισμός από τις παροχές για τα μέλη που έχουν  υπογράψει την Ευρωπαϊκή συμφωνία κοινωνικού επιδόματος (EFA). Σε αυτά συμπεριλαμβάνεται και η Ελλάδα.Πρόσφατα η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας ανακοίνωσε σχετικά με τις παροχές του SGB II επιφυλάξεις κατά της Ευρωπαϊκής συμφωνίας κοινωνικών επιδομάτων.

Είναι όμως αμφίβολο, αν ο περιορισμός – EFA στους πολίτες της Ε.Ε. θα έχει κάποια επίδραση, καθώς σύμφωνα με το SGB II υπάρχει το δικαίωμα για κοινωνικές παροχές στη Γερμανία σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο.

Στο χρονικό διάστημα της εύρεσης εργασίας μπορεί να γίνει αίτηση για τις παροχές SGB II και σε περίπτωση ανάγκης μπορούν να υποβληθούν ενστάσεις και αγωγές. Για τους Έλληνες πολίτες επιτρέπεται σε κάθε περίπτωση μία αίτηση στον Οργανισμό Πρόνοιας για το SGB XII,όταν δεν υπάρχουν επαρκή μέσα επιβίωσης στη χώρα.».