Όταν ο νους ποθεί και η μοίρα τα ανατρέπει

«Απ’ τη ζωή μεράδι» ο τίτλος του νέου έργου του συντοπίτη συγγραφέα – ποιητή Γιώργου Αλεξανδρή

Το νέο πόνημα του συντοπίτη συγγραφέα – ποιητή Γιώργου Αλεξανδρή είναι βγαλμένο απ’ τη ζωή. Εξάλλου εκεί παραπέμπει και ο τίτλος του «Απ’ τη ζωή μεράδι». Ένα έργο που άγγιξε τη ψυχή του δημιουργού του κι έρχεται να μιλήσει για όλα εκείνα που ο νους πόθησε αλλά η μοίρα τα ανέτρεψε.

Αναλυτικά το έργο του Γιώργου Αλεξανδρή έχει ως εξής:

 

ΑΠ’ ΤΗ ΖΩΗ ΜΕΡΑΔΙ

Λει­τουρ­γείς ως δια­μορ­φω­μένη συνεί­δηση ζωής
και κανο­ναρ­χείς τον αυτο­σκοπό και την αρμο­νία της,
με πλήρη επί­γνωση του θαύ­μα­τος που συντε­λεί­ται
ανά­μεσα στην ύπαρξη και τον προ­ο­ρι­σμό της,
πάνω από την υπε­ρο­ψία του βέβαιου θανά­του
και πέρα απ’ τις μονό­το­νες του χρό­νου αυθαι­ρε­σίες,
που ούτε παλιές ιχνη­λα­σίες συγ­χω­ρεί
ούτε και όψι­μες ακυ­ρώ­σεις επι­τρέ­πει.
Έχει η ζωή περίσ­σευμα για μένα ένα μεράδι.

Σου προ­σκο­μίζω αντί­δωρο, θεού απο­κα­λύ­ψεις,
του μύστη της τελεί­ω­σης, του λυτρωτή του πάθους,
ιέρεια να λικνι­στείς σε χορικά μ’ εκστά­σεις,
να δρα­πε­τεύ­σεις φως και λόγος ν’ αυτο­μο­λή­σεις
στην ερη­μιά των λογι­σμών στη μονα­ξιά του χώρου,
ρυθ­μός για ν’ ακου­στείς στην άβυσσο του φόβου
και να ’ναι οι αισθή­σεις σου ομό­δο­ξες πρε­σβείες,
για τις αλή­θειες της ζωής για τις κοι­νές πορείες.
Φυλάει για σένα η ζωή  ένα κρυφό μεράδι.

Στη δυνα­στεία και την ένδεια της επο­χής
που δεν μας απο­δέ­χε­ται ούτε και μας ανή­κει,
οδοι­πο­ρούμε ευλα­βείς με συλ­λογή και αντι­στά­σεις,
την έπαρση του μέλ­λο­ντος και τη χαρά του κόσμου
να μην εξα­ντλή­σουμε σε δισταγ­μούς κι αρνή­σεις,
παρά στο κάθε ανέ­μι­σμα του ώρι­μου ονεί­ρου
και στης ψυχής το σκόρ­πι­σμα, στο κάθε ξόδεμά της,
να έχουν χρώμα οι και­ροί και άνοιγμα στη μνήμη.
Για να  ’χουμε κι εμείς  κοινό, απ’ τη ζωή μεράδι.