Παράδειγμα προς μίμηση για όλους μας δύο κάτοικοι της Κρήνης

Χωρίς δεύτερη σκέψη συνέβαλαν οικονομικά για την προμήθεια  ενός μηχανήματος προβολής αξίας 1300 ευρώ που θα καλύπτει τις ανάγκες του Πολιτιστικού Συλλόγου  για επιμορφωτικές ημερίδες

Εθελοντική προσφορά και αγάπη προς το χωριό χαρακτηρίζει την κίνηση δυο κατοίκων της Κρήνης που ήρθαν να συμβάλουν με τις πράξεις τους στις ανάγκες του Πολιτιστικού Συλλόγου και ευρύτερα των ανθρώπων που κατοικούν σ’ αυτό.

Οι δυο αυτοί άνθρωποι ανταποκρίθηκαν χωρίς δεύτερη σκέψη στο αίτημα της διοίκησης του Συλλόγου για την προμήθεια ενός μηχανήματος προβολής που θα κάλυπτε τις ανάγκες του για επιμορφωτικές ημερίδες.

Οι συγκεκριμένοι κάτοικοι, επικοινώνησαν με τη διοίκηση και με μέλη του Συλλόγου και τους κοινοποίησαν την απόφασή τους  να προσφέρουν ένα μηχάνημα προβολής τελευταίας τεχνολογίας, μαζί με το πανί προβολής που το συνοδεύει. Στη μεταξύ τους συνεννόηση, τέθηκε το ζήτημα της διαχείρισης του μηχανήματος και λήφθηκε η απόφαση ο σύγχρονος βιντεοπροβολέας να καλύπτει τις ανάγκες των ενημερωτικών εκδηλώσεων του Συλλόγου, της Εκκλησίας και του νηπιαγωγείου του χωριού.
Σχολιάζοντας την ενέργεια των συντοπιτών τους, τα μέλη της διοίκησης ανέφεραν ότι η   από καρδιάς προσφορά τους προάγει το πνεύμα συνεργασίας, ομαδικότητας, ομόνοιας και διάθεσης για μάθηση ανάμεσα στους κατοίκους του χωριού μας, και ιδιαίτερα απέναντι στη νεολαία, που το μέλλον της ανήκει.

Παράλληλα εξηγούν ότι η νε λόγω κίνηση αποτελεί  μια χειρονομία άδολης και ειλικρινούς προσφοράς -παράδειγμα προς όλους μας- αφού οι δωρητές αποφάσισαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους. Και αυτό είναι που κάνει την προσφορά τους ακόμη πιο σημαντική, αφού διδάσκει σε όλους μας την ταπεινοφροσύνη, μια ακόμη χαρακτηριστική αρετή του τόπου μας.
Τα μέλη και η διοίκηση του Συλλόγου αποδεχόμενοι την προσφορά ευχαριστούν του δωρητές και υπόσχονται να χρησιμοποιήσουν το μηχάνημα για να αναβαθμίσουν  τον τρόπο ενημέρωσης των κατοίκων και να προάγουν τη γνώση και τη μάθηση στην Κρήνη.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΡΗΝΗΣ:

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Προσφορά με πράξη και όραμα για τον τόπο τους!
Η αγάπη δυο συγχωριανών μας για τον τόπο τους, τους οδήγησε σε μια ευγενική χειρονομία. Ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του συλλόγου, ο οποίος αναζητούσε ένα μηχάνημα προβολής που θα κάλυπτε τις ανάγκες του για επιμορφωτικές ημερίδες, δε φαίνεται να δίστασαν στιγμή. Επικοινώνησαν με τη διοίκηση και με μέλη του συλλόγου και τους κοινοποίησαν την απόφασή τους να προσφέρουν ένα μηχάνημα προβολής τελευταίας τεχνολογίας, μαζί με το πανί προβολής που το συνοδεύει. Στη μεταξύ τους συνεννόηση, τέθηκε το ζήτημα της διαχείρισης του μηχανήματος και λήφθηκε η απόφαση ο σύγχρονος βιντεοπροβολέας να καλύπτει τις ανάγκες των ενημερωτικών εκδηλώσεων του συλλόγου, της εκκλησίας και του νηπιαγωγείου του χωριού.
Η από καρδιάς προσφορά τους προάγει το πνεύμα συνεργασίας, ομαδικότητας, ομόνοιας και διάθεσης για μάθηση ανάμεσα στους κατοίκους του χωριού μας, και ιδιαίτερα απέναντι στη νεολαία, που το μέλλον της ανήκει. Επίσης, αποτελεί μια χειρονομία άδολης και ειλικρινούς προσφοράς -παράδειγμα προς όλους μας- αφού οι δωρητές αποφάσισαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους. Και αυτό είναι που κάνει την προσφορά τους ακόμη πιο σημαντική, αφού διδάσκει σε όλους μας την ταπεινοφροσύνη, μια ακόμη χαρακτηριστική αρετή του τόπου μας.
Τα μέλη και η διοίκηση του συλλόγου αποδεχόμενοι την προσφορά ευχαριστούν του δωρητές και υπόσχονται να χρησιμοποιήσουν το μηχάνημα για να αναβαθμίσουν τον τρόπο ενημέρωσης των κατοίκων και να προάγουν τη γνώση και τη μάθηση στην Κρήνη.