Παραλαβές σιτηρών και κριθαριού από την Ε.Α.Σ. Τρικάλων

Η Ε.Α.Σ. Τρικάλων ενημερώνει τους παραγωγούς ότι παραλαμβάνει κριθάρι, σκληρό και μαλακό σιτάρι στα εξής σημεία συγκέντρωσης:
AGROVIZ (ΔΕΛΤΑ Καλαμπάκας), Μεγαλοχώρι (Συγκρότημα Εκκοκκιστηρίου), Μεγάρχη (Συγκρότημα Μεγάρχης), Νέο Μοναστήρι Φθιώτιδας (Εκκοκκιστήριο Ν. Μοναστηρίου).