Περισσότερο φως αποκτούν τα σχολεία του Δήμου Φαρκαδόνας

Ο Δήμος Φαρκαδόνας μετά την τοποθέτηση φωτιστικών νέας τεχνολογίας στα χωριά της ακτίνας δράσης του, έρχεται να επικεντρώσει την προσοχή του στα διδακτήρια

Πολλαπλά οφέλη θα έχει αφενός για το Δήμο Φαρκαδόνας, αφετέρου για τα παιδιά της περιοχής η τοποθέτηση φωτιστικών νέας τεχνολογίας LED και αναβαθμισμένη πυρασφάλεια στις εκπαιδευτικές υποδομές.

Ο Δήμος Φαρκαδόνας μετά την τοποθέτηση φωτιστικών νέας τεχνολογίας στα χωριά της ακτίνας δράσης του, έρχεται να επικεντρώσει την προσοχή του στα διδακτήρια, προσφέροντας επαρκή και σαφώς καλύτερο σε σχέση με το παρελθόν φωτισμό.

Τα παιδιά του Δήμου Φαρκαδόνας πλέον θα απολαμβάνουν ασφαλέστερο και πιο φωτεινό περιβάλλον, χάρη στην εγκατάσταση νέων συστημάτων πυρασφάλειας και νέων φωτιστικών τεχνολογίας LED σε παιδικούς σταθμούς και σχολεία όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων.

Αυτονόητα βέβαια είναι και τα επιπρόσθετα οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη, αλλά και η ασφάλεια κατά τις νυχτερινές ώρες, που θα προκύψουν από το φωτισμό με LED, ο οποίος εγκαταστάθηκε τόσο σε εσωτερικούς, όσο και σε αύλειους χώρους.

Επίσης, τα έργα αυτά που πραγματοποιήθηκαν από πόρους και με προσωπικό του Δήμου, δρουν προσθετικά στα έργα που ενέταξαν οι υπηρεσίες του Δήμου σε χρηματοδοτικά προγράμματα.

Ο Δήμος Φαρκαδόνας και η αρμόδια Αντιδημαρχία Καθαριότητας Ηλεκτροφωτισμού και Πρασίνου εύχεται καλή σχολική χρονιά λοιπόν και στην πράξη, με συνεχώς καλύτερες συνθήκες και συνεχή φροντίδα για τα μικρά παιδιά αλλά και τους μεγαλύτερους μαθητές.