Περιβαλλοντική συνείδηση και οικολογική σκέψη

Στο 2ο δημοτικό σχολείο Οιχαλίας ομάδα γυναικών της ΧΕΝ Τρικάλων που βοήθησαν τους μαθητές να αντιληφθούν την αξία της ανακύκλωσης

Μαθήματα ανακύκλωσης έλαβαν οι μικροί μαθητές του 2ου δημοτικού σχολείου Οιχαλίας. Μαθήματα σχετικά με την ανακύκλωση χαρτιού, μαθήματα αγάπης, προστασίας και ευαισθητοποίησης για το περιβάλλον.

Η καθηγήτρια Γερμανικών του 2ου δημοτικού σχολείου Οιχαλίας κα Βίκυ Ψάλλα,  στο πλαίσια της προσπάθειας που καταβάλλεται απ’ όλη τη σχολική κοινότητα  για διάπλαση  υπεύθυνων πολιτών με περιβαλλοντική συνείδηση και οικολογική σκέψη, απευθύνθηκε στη ΧΕΝ Τρικάλων, ζητώντας συνεργασία για να γνωρίσουν οι μαθητές την ανακύκλωση του χαρτιού.

Στόχος της δράσης είναι να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές ότι σημαντικά οικοσυστήματα απειλούνται από την κατανάλωση χαρτιού, ότι επιβάλλεται να μειωθεί η σπατάλη και η υπερκατανάλωσή του όπως επίσης  να καταλάβουν την αξία της επαναχρησιμοποίησης, της ανακύκλωσης γενικότερα,  και να συνειδητοποιήσουν, εντέλει, τη χρησιμότητα των «άχρηστων».

Η ομάδα περιβάλλοντος της ΧΕΝ Τρικάλων αποτελούμενη από τις κ.κ. Ζολώτα Εύα, Μπούμπα Βάσω και Τσιάτσου Σοφία, αφού κέντρισε το ενδιαφέρον των μαθητών με σύντομη εισήγηση, παρουσίασε τη διαδικασία με την οποία ανακυκλώνεται το χαρτί . Όλοι οι μαθητές συμμετείχαν ενεργά, έφτιαξαν το δικό τους ανακυκλωμένο χαρτί το οποίο θα χρησιμοποιήσουν για την κατασκευή Χριστουγεννιάτικης κάρτας.

Η διευθύντρια του σχολείου κα Ελένη Τζαβέλα και οι εκπαιδευτικοί σχολείου ευχαριστούν και συγχαίρουν την ομάδα περιβάλλοντος της ΧΕΝ για την πολύτιμη  συμβολή τους στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί,  και ευελπιστούν  σε συνέχεια της συνεργασίας τους. Ευχαριστούν επίσης και την καθηγήτρια Γερμανικών κα Βίκυ Ψάλλα για την πρωτοβουλία της.