Προετοιμάζεται ενόψει χειμώνα ο Δήμος Φαρκαδόνας

Εργασίες για την διευκόλυνση των αγροτοκτηνοτρόφων και απομάκρυνσης κινδύνων πλημμυρικών φαινομένων

Ξεκίνησαν οι προετοιμασίες ενόψει χειμώνα από το Δήμο Φαρκαδόνας προκειμένου να ξεπεραστούν προβλήματα που θα επιφέρουν στο πέρασμά τους οι κακοκαιρίες. Οι εργασίες θα υλοποιηθούν σε δυο χωριά, στο Κεραμίδι και στο Διάσελλο όπου προγραμματίζονται, οι καθαρισμοί δρόμων για την διευκόλυνση των κτηνοτρόφων και ο καθαρισμών αρδευτικών καναλιών που θα απομακρύνουν αντιπλημμυρικά φαινόμενα.

Συγκεκριμένα στο Κεραμίδι πρόκειται να υλοποιηθούν Καθαρισμός σε αποστραγγιστικό αύλακα στο τέλος του αναδασμού μήκους 4.000 m, καθαρισμός από αυτοφυή βλάστηση ή φερτά υλικά μέσου πλάτος πυθμένα 2,00 μ. στέψης 4,0μ και μήκους πρανούς 2,00 μ περίπου. Σε αποστραγγιστικό αύλακα στη θέση Βάλτος μήκους 1.000 m καθαρισμός από αυτοφυή βλάστηση ή φερτά υλικά μέσου πλάτος πυθμένα 2,00 μ. στέψης 4,0 μ. και μήκους πρανούς 2,00 μ περίπου. Σε αποστραγγιστικό αύλακα στη θέση Αγ. Γιάννης μήκους 700 m,

καθαρισμός από αυτοφυή βλάστηση ή φερτά υλικά μέσου πλάτος πυθμένα 2,00 μ. στέψης 4,0μ και μήκους πρανούς 2,00 μ περίπου.

Όσον αφορά το χωριό του Διασέλλου προγραμματίζονται καθαρισμός ερεισμάτων οδών, καθαρισμός και διάστρωση αγροτικών οδών με σκοπό την εύκολη και ασφαλή πρόσβαση των αγροτών του Δήμου Φαρκαδόνας στις ιδιοκτησίες τους και την προστασία αυτών από έντονα καιρικά φαινόμενα για μήκος οδού περίπου 3 km.

Καταλήγοντας να υπογραμμιστεί ότι ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 19.744 ευρώ.

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ

1 σχόλιο

  1. Χαχαχαχα τι άλλο θα σκεφτούν για τα φράγκα..