«Προς ιατρείαν παθών, προς αγιασμόν οίκων»

Αγιάζονται από τους 18 ιερείς των ενοριών του Δήμου Φαρκαδόνας σπίτια, καταστήματα, επιχειρήσεις με ύδωρ του Μεγάλου Αγιασμού

Ανοιχτά από αργά το πρωί του Σαββάτου τα σπίτια των χωριών της Φαρκαδόνας. Ανοιχτά για να υποδεχτούν την παραμονή και ανήμερα των Θεοφανείων τους 18 ιερείς των ενοριών για το Αγίασμα των οικιών.

Μετά την ολοκλήρωση της τελετής του Μεγάλου Αγιασμού το πρωί της παραμονής των Θεοφανείων οι ιερείς παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες άρχισαν να επισκέπτονται τις οικίες καθώς και τα καταστήματα των χωριών για να τα ραντίσουν με τον Αγιασμό. Να τα Αγιάσουν με το νερό που φέρει τη Θεία Χάρη του Αγίου πνεύματος και σε ανάμνηση της Βαπτίσεως του Χριστού. Η ίδια διαδικασία θα συνεχιστεί και την Κυριακή ανήμερα των Θεοφανείων μετά την ολοκλήρωση της τέλεσης του Μεγάλου Αγιασμού.

Φυσικά κατά τις Ακολουθίες του Μεγάλου Αγιασμού και την ολοκλήρωση αυτών οι πιστοί φρόντισαν να προμηθευτούν τον Αγιασμό και στα σπίτια τους.

Ο Μέγας Αγιασμός μπορεί να φυλάσσεται στα σπίτια προς εξυπηρέτηση των αναγκών των πιστών.

«Ίνα πάντες οι αρυόμενοι και μεταλαμβάνοντες έχοιεν αυτό προς ιατρείαν παθών, προς αγιασμόν οίκων, προς πάσαν ωφέλειαν επιτήδειον».

Απαραίτητη βεβαίως προϋπόθεση για την διατήρηση του καθαγιασμένου ύδατος είναι η ευλαβής και μετά μεγίστης προσοχής φύλαξή του.

Η Αγιαστική Χάρη καταλήγοντας είναι μεγάλη, καθώς ο Αγιασμός που φυλάσσεται σε σπίτι και εκκλησίες, παρότι είναι νερό δεν εξατμίζεται αλλά παραμένει όπως έχει.