Προς τακτική συνέλευση και εκλογές οδεύει ο Κυνηγετικός Σύλλογος Φαρκαδόνας και Περιχώρων

g

Προεκλογικά θα κινηθεί το αμέσως επόμενο διάστημα ο Κυνηγητικός Σύλλογος Φαρκαδόνας και Περιχώρων που θα κληθεί να αναδείξει τη διοίκηση και τα υπόλοιπα αιρετά Όργανα.

Όπως είναι γνωστό μέχρι και σήμερα ο νεοσύστατος Κυνηγητικός Σύλλογος Φαρκαδόνας διοικείται από προσωρινή διοίκηση μέχρι και τη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη της επίσημης διοίκησης.

Ειδικότερα το προσωρινό διοικητικό συμβούλιο του Κυνηγετικού Συλλόγου Φαρκαδόνας και Περιχώρων με βάσει την απόφαση της 25ης Φεβρουαρίου καλεί τα ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου σε τακτική γενική συνέλευση για το έτος 2016, στις 10 Απριλίου ημέρα Κυριακή και ώρα 11 το πρωί στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου Φαρκαδόνας.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης, κατά το καταστατικό, απαρτίας αυτή θα ματαιωθεί και θα επαναληφθεί στις 17 Απριλίου, ημέρα Κυριακή και ώρα 11 το πρωί, χωρίς νέα πρόσκληση, στον ίδιο τόπο και χώρο, με τα ίδια θέματα, θεωρούμενης αυτής ότι θα ευρίσκεται σε απαρτία οσαδήποτε αν είναι τα παρόντα μέλη.

Εντωμεταξύ όσα μέλη επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση, το αργότερο έως την Παρασκευή 25 Μαρτίου 2016 και ώρα 12 το μεσημέρι, η οποία θα συνοδεύεται με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Αίτηση υποψηφιότητας προς το προσωρινό διοικητικό συμβούλιο του Κυνηγετικού Συλλόγου, την προβλεπόμενη από το άρθρο 26 παράγραφο 3 του καταστατικού του Κυνηγετικού Συλλόγου, υπεύθυνη δήλωση. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 6974996214 κ. Πέτρος Παλάντζας.