Προσλήψεις σε Κέντρα Υγείας και ΠΕΔΥ μεταξύ και στη Φαρκαδόνα

Θα προσληφθούν συνολικά 9 εργαζόμενοι για κάλυψη έκτακτων αναγκών στον τομέα της Καθαριότητας

Σε πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 98 ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας, των ΠΕΔΥ – Κέντρων Υγείας και των ΠΕΔΥ – Μονάδων Υγείας αρμοδιότητας, που εδρεύουν στην 5η υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος.
Στο νομό Τρικάλων προβλέπονται εννέα προσλήψεις με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και οι προσληφθέντες θα απασχοληθούν στα Κέντρα Υγείας και την μονάδα του ΠΕΔΥ
Ειδικότερα οι θέσεις κατανέμονται ως εξής: 2 στην Καλαμπάκα, 2 στην Φαρκαδόνα, 2 στην Πύλη και 3 στα Τρίκαλα.

Για το Κέντρο Υγείας Φαρκαδόνας οι θέσεις αφορούν τον κλάδο ΥΕ Καθαριότητας με την απασχόληση των 2 υπαλλήλων να αφορά 12 ώρες, έκαστος, απασχόλησης σε εβδομαδιαία βάση.

Πρόκειται για μια ακόμη δέσμη προσλήψεων, με στόχο να καλυφθούν βασικές ανάγκες. Γενικότερα, το τελευταίο διάστημα δίνεται το βάρος σε ότι αφορά στις προσλήψεις στην υγεία, αφού ένα μεγάλο μέρος των κοινωνικών προγραμμάτων απασχόλησης υλοποιείται από νοσοκομεία και άλλες δομές. Από την άλλη, παραμένουν κενά κυρίως στο ιατρικό προσωπικό, ενώ και το νέο νομοσχέδιο, έχει επιφέρει σημαντικές αντιδράσεις στον ιατρικό κόσμο.

Γίνεται ωστόσο μια προσπάθεια, μέσα στο πλαίσιο αυτό, να αξιολογούνται οι ανάγκες, και να προωθούνται προσλήψεις έστω και συμβάσεις ορισμένου χρόνου, ώστε να καλύπτονται κάποια κενά, σε διάφορες θέσεις των κέντρων υγείας και των νοσηλευτικών ιδρυμάτων τόσο στην 5η ΥΠΕ όσο και από το Νοσοκομείο Τρικάλων ειδικότερα, όπου γίνεται μια προσπάθεια αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες.

Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνεται στα γραφεία της 5η ΥΠΕ στην περιοχή του Μεζούρλο Λάρισας είτε ταχυδρομικά είτε αυτοπροσώπως έως και την ερχόμενη Παρασκευή.