Προσωρινό τέλος στην αγωνία των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα 4.000 θέσεων στην Υγεία του ΟΑΕΔ

Τέλος στην αγωνία ανέργων και της περιοχής μας, που κατέθεσαν τον προηγούμενο μήνα αίτηση για τη συμμετοχή τους στο ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης μακροχρόνιας ανεργίας στο δημόσιο τομέα της υγείας έβαλε σήμερα Τετάρτη ο ΟΑΕΔ. Το πρόγραμμα, όπως είναι γνωστό αφορά την πρόσληψη 4.000 ατόμων διαφόρων ειδικοτητών που θα απασχοληθούν για ένα χρόνο σε νοσηλευτικές μονάδες της χώρας, ενώ θέσεις προσφέρθηκαν και σε νοσηλευτικές μονάδες των Τρικάλων, της Καρδίτσας, της Λάρισας και της ακτίνας δράσης της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.

Νωρίς το μεσημέρι ο ΟΑΕΔ μέσω της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας του ανακοίνωσε τα προσωρινά αποτελέσματα κατάταξης ανέργων, των επιλαχόντων και των αποκλειομένων.

Η κατάρτιση των πινάκων πραγματοποιήθηκε με αυτοματοποιημένο, διαφανή και αντικειμενικό τρόπο μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) του ΟΑΕΔ, με βάση τα προβλεπόμενα κριτήρια της εγκεκριμένης από το ΑΣΕΠ Δημόσιας Πρόσκλησης.

Ο Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Μακροχρόνια Ανέργων περιλαμβάνει τους ωφελούμενους εγγεγραμμένους στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού, ηλικίας 18 ετών και άνω, που θα εργαστούν για 12 μήνες με πλήρη απασχόληση και ασφάλιση στους Φορείς Υποδοχής, όπως έχουν καθοριστεί βάσει της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 13/2016.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για την ηλεκτρονική τους αίτηση και τη μοριοδότησή τους με τους ακόλουθους τρόπους:

  • Από το Μητρώο τους μέσω του e-Services IIS στην καρτέλα της αντίστοιχης αίτησής τους
  • Από τους πίνακες κατάταξης με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους και σε περίπτωση αποκλεισμού τους, για το λόγο που αποκλείστηκαν, από τον Πίνακα Αποκλειομένων.

Τυχόν αιτιολογημένες ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων των παραπάνω πινάκων μπορούν να υποβληθούν εντός 3 εργάσιμων ημερών από την επομένη της έκδοσης των προσωρινών αποτελεσμάτων, δηλαδή από την Πέμπτη 12-1-2017 και ώρα 10η πρωινή έως και τη Δευτέρα 16-01-2017 και ώρα 12η μεσημβρινή, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο από τους πιστοποιημένους χρήστες της διαδικτυακής πύλης του Οργανισμού, με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης.

Οι ενιστάμενοι υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά, (επισυνάπτοντάς τα κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής ένστασης), είτε καταθέτοντάς τα στα αρμόδια ΚΠΑ2 μέχρι τις 15:00 της Δευτέρας 16-01-2017 προκειμένου να επισυναφθούν από τους αρμόδιους υπαλλήλους των ΚΠΑ2 στην ηλεκτρονική ένστασή τους, συνοδευόμενα από τυχόν σημειώσεις της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2), σύμφωνα με την οριζόμενη διαδικασία στη Δημόσια Πρόσκληση.