Με προβλήματα ξεκίνησε η κατάθεση των αιτήσεων για τις 1.666 θέσεις στην Υγεία

Άνοιξε σήμερα η ειδική εφαρμογή του ΑΣΕΠ για την υποβολή των αιτήσεων της προκήρυξης 7Κ/2016 προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 1.666 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας.

Από τις 1.666 θέσεις αρκετές προορίζονται για τα 5 Θεσσαλικά νοσοκομεία, μεταξύ των οποίων και των Τρικάλων, καθώς επίσης και για το σύνολο των νοσηλευτικών ιδρυμάτων της 5ης ΥΠΕ.

Τη χθεσινή ημέρα όσοι επέλεξαν να εισέλθουν στο σύστημα του ΑΣΕΠ προκειμένου να καταθέσουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους, αντιμετώπισαν δυσκολίες. Για αρκετές στιγμές η σελίδα του ΑΣΕΠ βρισκόταν εκτός λειτουργίας με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να εγκαταλείπουν την προσπάθεια για τις επόμενες ημέρες. Εξάλλου η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων θα διαρκέσει έως τις 31 Ιανουαρίου ενώ η αποστολή της εκτυπωμένης και υπογεγραμμένης αίτησης στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού θα ολοκληρωθεί στις 6 Φεβρουαρίου.

Ειδικότερα μεταξύ των τεσσάρων κατηγοριών συμπεριλαμβάνονται οι εξής ειδικότητες:

• Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), εκατόν είκοσι τέσσερις (124) θέσεις Κλάδων/Ειδικοτήτων: Διαιτολόγων, Ιατρών Ειδικότητας Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, Κοινωνικής Εργασίας, Λογοθεραπείας, Νοσηλευτικής, Φαρμακοποιών, Φυσικών-Ακτινοφυσικών Ιατρικής, Χημικών – Βιοχημικών, Χημικών – Βιοχημικών -Βιολόγων, Χημικών-Βιοχημικών-Βιολόγων (Βιολόγων), Ψυχολόγων.

• Β’ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), επτακόσιες (700) θέσεις Κλάδων/Ειδικοτήτων: Διατροφής, Επικεπτών-τριων Υγείας, Εργοθεραπευτών, Ιατρικών Εργαστηρίων, Κοινωνικής Εργασίας, Λογοθεραπευτών, Μαιών-Μαιευτών, Νοσηλευτικής, Ραδιολογίας-Ακτινολογίας, Τεχνολογικών Εφαρμογών Ειδικότητας Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, Τεχνολόγων Τροφίμων, Φυσικοθεραπείας.

• Γ’ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), τετρακόσιες ενενήντα τέσσερις (494) θέσεις Κλάδων/Ειδικοτήτων: Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων, Βοηθών Νοσηλευτικής, Βοηθών Οδοντοτεχνιτών, Βοηθών Φαρμακείου, Επιμελητών Ασθενών, Χειριστών Ιατρικών Συσκευών.

• Δ’ Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.), τριακόσιες σαράντα οκτώ (348) θέσεις Κλάδων/ Ειδικοτήτων: Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού ειδικότητας Βοηθών Θαλάμου, ειδικότητας Μεταφορέων Ασθενών, ειδικότητας Νεκροτόμων – Σαβανωτών, ειδικότητας Νεκροτόμων – Σαβανωτών – Αποτεφρωτών, ειδικότητας Νοσοκόμων, ειδικότητας Φυλάκων Ασθενών, ειδικότητας Επιμελητών, Εργατών, Προσωπικού Εστίασης ειδικότητας Τραπεζοκόμων, Προσωπικού Καθαριότητας ειδικοτήτων Καθαριστών-στριών, Πλυντών-Πλυντριών.