«Τελεσίδικη η καταδίκη του Αθανασίου Ζιώγκου για τον δικηγόρο Χρήστο Σταμόπουλο»

«Μετά το Πρωτοδικείο και το Εφετείο καταδίκασε τον πρώην Δήμαρχο Οιχαλίας να πληρώσει αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης στον γνωστό δικηγόρο Χρήστο Σταμόπουλο.

Δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθμ. 88/2018 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Λάρισας, με την οποία καταδικάστηκε τελεσίδικα ο Αθανάσιος Ζιώγκος να πληρώσει ποσό 4.000 ΕΥΡΩ με τους νόμιμους τόκους συν τα δικαστικά έξοδα.

Η απόφαση εκδόθηκε μετά από έφεση κατά της υπ’ αριθμ. 6/2017 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Τρικάλων. Μάλιστα η απόφαση αναφέρει πως ο Αθ. Ζιώγκος κινήθηκε «με πρόθεση ειδικώς κατευθυνόμενη στην προσβολή της τιμής και υπόληψης» του Χρ. Σταμόπουλου, ο οποίος –συνεχίζει η απόφαση- «ασκεί το δικηγορικό λειτούργημα με ευσυνειδησία και προσήλωση στη χρηστή άσκηση των καθηκόντων του».

    Αλλά τι είχε γίνει; Το 2009 ο Αθ. Ζιώγκος, τότε Δήμαρχος Οιχαλίας, μήνυσε τον δικηγόρο Χρήστο Σταμόπουλο, ενώ ταυτόχρονα τον κατάγγειλε και στον Δικηγορικό Σύλλογο, ότι τάχα χορηγούσε στον πελάτη του Κων/νο Οικονόμου, τότε αρχηγό της μείζονος αντιπολίτευσης στον Δήμο, ψευδείς βεβαιώσεις για να παραπλανάται το Δικαστήριο και να του χορηγεί αναβολές στις δίκες που είχε με τον μηνυτή (δηλ. τον Ζιώγκο).

Επρόκειτο για μια κατηγορία πολύ βαριά για δικηγόρο. Η μήνυση και η καταγγελία του Ζιώγκου αποδείχτηκαν αβάσιμες και ο δικηγόρος απαλλάχτηκε των ψευδοκατηγοριών.

Τα ίδια είπε τόσο το Πολυμελές Πρωτοδικείο, όσο και το Τριμελές Εφετείο. Ότι αυτά (δηλαδή όσα είπε ο Ζιώγκος) ήταν αναληθή και δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα. Η τελεσίδικη απόφαση του Εφετείου, αφού σημειώσει ότι ο «ενάγων είναι δικηγόρος διορισμένος στο Δικηγορικό Σύλλογο Τρικάλων και ασκεί το επάγγελμά του ενώ ήταν υποψήφιος για το αξίωμα του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου στις αρχαιρεσίες της 27.2.2011» λέγει ότι «τα ανωτέρω περιστατικά σε βάρος» του δικηγόρου «τα οποία διέλαβε» ο Α. Ζιώγκος «στα δικόγραφά του αναφέρθηκαν απ’ αυτόν με πρόθεση ειδικώς κατευθυνόμενη στην προσβολή της τιμής και υπόληψης του ενάγοντος (σημ: δηλαδή του δικηγόρου) με αμφισβήτηση της επαγγελματικής του πίστης και εντιμότητας, δεδομένου ότι τον εμφάνισε ως δικηγόρο που μετέρχεται ανέντιμες μεθόδους για να εξασφαλίσει τη δικηγορική του αμοιβή, πράγμα που δεν συνάδει με την όλη επαγγελματική του πορεία και κοινωνική του παράσταση, ενόψει του ότι ασκεί το δικηγορικό λειτούργημα με ευσυνειδησία και προσήλωση στην χρηστή άσκηση των καθηκόντων του. Κατ’ ακολουθίαν, ο εναγόμενος τέλεσε αδικοπραξία σε βάρος του ενάγοντος και προσέβαλε υπαιτίως την προσωπικότητά του, προκαλώντας του ηθική βλάβη, για την ικανοποίηση της οποίας ο ενάγων δικαιούται χρηματικής ικανοποίησης. Το Δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η επίδικη αδικοπρακτική συμπεριφορά του εναγόμενου, το βαθμό πταίσματος του τελευταίου, το είδος και την βαρύτητα της προσβολής της προσωπικότητας του ενάγοντος, την έκταση της βλάβης που υπέστη ο τελευταίος και την οικονομική και κοινωνική κατάσταση των διαδίκων, κρίνει ότι δικαιούται εύλογης χρηματικής ικανοποιήσεως για την ηθική του βλάβη, το ύψος της οποίας πρέπει να καθοριστεί στο ποσό των 4.000 ευρώ, το οποίο κρίνεται ικανό [συμβολικά, σύμφωνα με τον σκοπό του], να αμβλύνει τα δυσάρεστα συναισθήματα που προκάλεσε στον ενάγοντα η προσβολή, χωρίς υποβάθμιση της απαξίας αυτής…».

Το Εφετείο «ενόψει του ότι» ο Αθ. Ζιώγκος «είναι συνταξιούχος, οικογενειάρχης και πατέρας πέντε τέκνων» μείωσε το ποσό από τα 6.000€ (πρωτόδικα) στα 4.000€»

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ