Σε εξέλιξη οι αιτήσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

Από σήμερα έως και τη Δευτέρα 6 Νοεμβρίου έχουν χρονικό περιθώριο οι υποψήφιοι να υποβάλλουν τις αιτήσεις συμμετοχής στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας εξεταστικής περιόδου Δεκεμβρίου 2017.

Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) είναι ένα σύστημα εξετάσεων που στοχεύει στην πιστοποίηση διαφορετικών επιπέδων «γνώσης» μιας ξένης Γλώσσας. Εξετάζει δηλαδή το βαθμό ικανότητας που έχει αναπτύξει κάποιος να κατανοεί και να παράγει γραπτό και προφορικό λόγο της Γλώσσας αυτής.

Οι εξετάσεις για το ΚΠΓ ελέγχουν και αξιολογούν τη γνώση διαφόρων ξένων Γλωσσών, κυρίως από Έλληνες χρήστες.

Από σήμερα έως και τη Δευτέρα 6 Νοεμβρίου έχουν χρονικό περιθώριο οι υποψήφιοι να υποβάλλουν τις αιτήσεις συμμετοχής στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας εξεταστικής περιόδου Δεκεμβρίου 2017. Από την τρέχουσα εξεταστική περίοδο εισάγεται νέο σύστημα υποβολής αιτήσεων απευθείας από τους υποψηφίους, μέσω συστήματος καταχώρισης αιτήσεων, το οποίο είναι προσπελάσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://kpg.it.minedu.gov.gr (εγγραφή νέου χρήστη).

Μετά την υποβολή της αίτησης, οι υποψήφιοι οφείλουν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά στην αρμόδια Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν το Σάββατο 16 και την Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017 για τα επίπεδα:

α) Επίπεδο Β (Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική και Τουρκική.

β) Επίπεδο Γ (Γ1 «πολύ καλή γνώση», Γ2 «άριστη γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική.

γ) Επίπεδο Γ1 «Πολύ καλή γνώση» στην Τουρκική γλώσσα.

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία των Εξετάσεων, το ωρολόγιο Πρόγραμμα, τις προδιαγραφές των εξετάσεων, τον πίνακα με τις περιοχές όπου θα λειτουργήσουν εξεταστικά κέντρα ανά γλώσσα και επίπεδο καθώς και το εγχειρίδιο για τους υποψήφιους (manual) σχετικά με την υποβολή των αιτήσεων, βρίσκονται στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Τρικάλων. http://dide.tri.sch.gr