Σε εξέλιξη η κατάθεση αιτήσεων για την πρόσληψη 14 εποχικών υπαλλήλων

Πρόκειται για προσλήψεις υπαλλήλων που θα απασχοληθούν με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας και συγκεκριμένα 12 ΥΕ Εργατών Πρασίνου και 2 ΔΕ Οδηγών Φορτηγού.

Σε εξέλιξη βρίσκεται στο Δήμο Φαρκαδόνας η διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων για την πρόσληψη 14 ατόμων, με σκοπό την αντιμετώπιση κατεπείγουσων εποχικών αναγκών.
Πρόκειται για προσλήψεις υπαλλήλων που θα απασχοληθούν με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας και συγκεκριμένα 12 ΥΕ Εργατών Πρασίνου και 2 ΔΕ Οδηγών Φορτηγού.
Στην σχετική προκήρυξη μεταξύ των κριτηρίων για την πρόσληψη περιλαμβάνεται το ηλικιακό εύρος των υποψηφίων, το οποίο είναι από 18 έως 65 ετών.
Αυτό που θα πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι είναι ότι οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν στο γραφείο προσωπικού του Δήμου.
Εντωμεταξύ, ο Δήμος προχωρά και σε προσλήψεις εποχικού προσωπικού που θα απασχοληθούν στους παιδικούς σταθμούς.
Πρόκειται επίσης για προσλήψεις ατόμων με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας και συγκεκριμένα 1 Π.Ε Νηπιαγωγών και 1 Π.Ε. Ψυχολόγων.
Για τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων, ισχύει ότι και για τους παραπάνω.
Πάντως, οι ελλείψεις σε προσωπικό είναι ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που έρχεται αντιμέτωπος τόσο ο δήμος Φαρκαδόνας, όσο και οι περισσότεροι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, γεγονός που δημιουργεί μεγάλα προβλήματα.
Μέσω προσλήψεων εποχικού προσωπικού γίνεται προσπάθεια να καλυφθούν τα κενά για την εύρυθμη λειτουργία, ωστόσο όπως έχει αποδειχτεί στο παρελθόν το πρόβλημα δεν λύνεται και απατούνται προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.