Σε τροχιά εκλογών ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κρήνης

Για την Κυριακή 21 Μαΐου έχει οριστεί η τακτική, γενική συνέλευση στη διάρκεια της οποίας θα συζητηθεί το θέμα των αρχαιρεσιών

Το θέμα των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη των νέων μελών του διοικητικού συμβουλίου και της εξελεγκτικής επιτροπής αναμένεται να αποτελέσει το μοναδικό θέμα συζήτησης στην τακτική, γενική συνέλευση του Πολιτιστικού Συλλόγου Κρήνης.

Η γενική συνέλευση έχει οριστεί για τις 7 του απογεύματος της 21ης Μαΐου.

Όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι, οφείλουν να το δηλώσουν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έως την Παρασκευή 19 Μαΐου και ώρα 12.00 μ.μ.

Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν όσα μέλη τακτοποίησαν τη συνδρομή τους έως το 2016, μέχρι την ημέρα λήξης προθεσμίας των υποψηφιοτήτων, όσοι εγγραφούν ως νέα μέλη, έως την ημέρα λήξης προθεσμίας των υποψηφιοτήτων.

Δικαίωμα ψήφου έχουν, όσα μέλη τακτοποίησαν τη συνδρομή τους έως το 2016, καθώς και όσα μέλη τακτοποιήσουν τη συνδρομή τους, μέχρι ή και κατά την ημέρα της ψηφοφορίας, όσοι εγγραφούν ως νέα μέλη, μέχρι ή και κατά την ημέρα της ψηφοφορίας.