Στα 18 λεπτά το κιλό καθορίστηκε η τιμή στο κριθάρι από την ΕΑΣΤ

Αναφορικά με τα σιτηρά η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Τρικάλων δίνει προκαταβολή 10 λεπτά το κιλό

Στα 18 λεπτά το κιλό καθορίστηκε η τιμή στο κριθάρι από την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Τρικάλων. Οι παραλαβές του προϊόντος ξεκίνησαν από την ΕΑΣΤ στα σημεία όπου υπάρχουν σιλό.
Συγκεκριμένα η ΕΑΣ δέχεται το προϊόν στα εξής σημεία συγκέντρωσης: στην AGROVIZ (ΔΕΛΤΑ Καλαμπάκας), τηλέφωνο 24310-72489, στο Μεγαλοχώρι ,(Συγκρότημα Εκκοκκιστηρίου), τηλέφωνο 24310-22911, στην Μεγάρχη, (Συγκρότημα Μεγάρχης), τηλέφωνο 24310-86480και στο Νέο Μοναστήρι Φθιώτιδας (Εκκοκκιστήριο Ν. Μοναστηρίου), τηλέφωνο, 22320-71491.
Για το κριθάρι με πρόταση του προέδρου κ. Αχιλλέα Λιούτα και νέα απόφαση του διοικητικού συμβουλίου η τιμή καθορίστηκε στα 18 λεπτά το κιλό. Οι πληρωμένες είναι άμεσες.
Στα σιτηρά δίνεται προκαταβολή 10 λεπτά το κιλό με την παράδοση του προϊόντος και εξόφληση με την οριστικοποίηση της τιμής. Οι παραγωγοί έχουν τη δυνατότητα ανοιχτής τιμής μέχρι τον Αύγουστο και κλείσιμο αυτής με την ισχύουσα τιμή εκείνης της περιόδου.