Στο Μαθηματικό Διαγωνισμό «ΘΑΛΗΣ» θα διαγωνιστούν Φαρκαδόνιοι μαθητές

Στην περιοχή μας έχει οριστεί ένα εξεταστικό κέντρο και στο οποίο θα προσέλθουν μαθητές των σχολείων της Οιχαλίας και της Φαρκαδόνας

Τα μυαλά τους αναμένεται να «ακονίσουν» με τα Μαθηματικά Τρικαλινοί και Φαρκαδόνιοι μαθητές στο πλαίσιο του διαγωνισμού «Θαλής» που διοργανώνει η Ελληνική Μαθηματική Εταιρία σε συνεργασία με τις κατά τόπους διοικούσες επιτροπές των παραρτημάτων τους.

Ο 78ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός (Π.Μ.Δ.) στα Μαθηματικά, «Ο ΘΑΛΗΣ», θα διεξαχθεί στις 9 το πρωί του Σαββάτου και απευθύνεται σε μαθητές των Β΄ και Γ΄ τάξεων των Γυμνασίων, καθώς και όλων των τάξεων των Γενικών και των Επαγγελματικών Λυκείων 

Τα Εξεταστικά κέντρα που θα λειτουργήσουν στο νομό είναι: α) 7ο ΓΕ.Λ Τρικάλων β) ΓΕ.Λ Καλαμπάκας γ) Γ.Ε.Λ Φαρκαδόνας.

Εξεταστέα ύλη για τον πρώτο διαγωνισμό «Ο ΘΑΛΗΣ» για κάθε τάξη είναι η διδακτέα ύλη όλων των προηγουμένων τάξεων σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα κάθε τάξης του ΙΕΠ για τα Μαθηματικά.

Σημαντικό βοήθημα και ουσιαστικό συμπλήρωμα για τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό αποτελούν τα περιοδικά που εκδίδει η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία «Ευκλείδης Α» για το Γυμνάσιο και «Ευκλείδης Β» για το Λύκειο  καθώς και τα Βιβλία με τα θέματα των Πανελλήνιων διαγωνισμών Νέων και Λυκείου. Στην Ιστοσελίδα της ΕΜΕ (http://www.hms.gr/?q=node/614) υπάρχουν σημειώσεις διαγωνισμών ανά ενότητα.

Οι μαθητές που θα διακριθούν να κλιθούν να συμμετάσχουν στο επόμενο διαγωνισμό «Ο ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ» στις 20-01-2018 και οι διακριθέντες στον διαγωνισμό «Ο ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ» στις 03-03-2018 προκειμένου να επιλεγεί μέσω του προκριματικού διαγωνισμού η Εθνική Ομάδα που θα λάβει μέρος στην 35η Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα (Σερβία Μάιος 2018) στην Βαλκανική Ολυμπιάδα Νέων (Ιούνιος 2018) και στην Διεθνή Μαθηματική Ολυμπιάδα (Ρουμανία Ιούλιος 2018 ).