Συγκεντρωτικά αποτελέσματα Β’ γύρου στον Πετρόπορο

Στα 2 εκλογικά τμήματα Πετροπόρου ανακοινώθηκαν τα κάτωθι επίσημα εκλογικά αποτελέσματα

Έλαβαν οι παρακάτω υποψήφιοι δήμαρχοι:

Μπαγιώτης Μιχάλης: 76 ποσοστό 28,46%

Σακελλαρίου Γιάννης: 191 ποσοστό 71,54%