Συνεδρίασε το ΠΤ Λάρισας του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών

Τη θέση του αντιπροέδρου κατέλαβε ο Αχιλλέας Αθανασόπουλος, ο οποίος διατηρεί φυσικοθεραπευτήριο στην περιοχή της Φαρκαδόνας

Στο διοικητικό συμβούλιο του Περιφερειακού Τμήματος Λάρισας του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών συμμετέχει ένα γνώριμο πρόσωπο για την ευρύτερη περιοχή Φαρκαδόνας. Πρόκειται για τον φυσικοθεραπευτή Αχιλλέα Αθανασόπουλου, ο οποίος μετά την συγκρότηση του Σώματος κατέλαβε τη θέση του προέδρου.

Πρόσφατα συνεδρίασε το νεοεκλεγέν Δ.Σ. του Π.Τ. Λάρισας του Π.Σ.Φ. με απόντα τον Αναστασίου Άκη, ο οποίος παραιτήθηκε για προσωπικούς λόγους. Την θέση του κατέλαβε ο  Καραδήμας Βασίλειος που ακολουθούσε στην σταυροδοσία.

Κατατέθηκε μία πρόταση από τον Χασιώτη Βασίλειο η οποία έγινε ομόφωνα δεκτή χωρίς να ακολουθήσει μυστική ψηφοφορία.

Σύμφωνα με την πρόταση στο επόμενο Δ.Σ. τις θέσεις καταλαμβάνουν:

Πρόεδρος: Βασίλειος Χασιώτης, Αντιπρόεδρος: Αχιλλέας Αθανασόπουλος, Γραμματέας: Αποστόλης Τσιλιάκος, Ταμίας: Βασίλειος Καραδήμας, Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων: Κωνσταντίνος Καραΐσκος.

Στην εξελεγκτική επιτροπή συμμετέχουν οι: Ράλλης Παναγιώτης, Ζαχαρής Γεώργιος, Παρλάντζας Βασίλειος, Πινάκας Βασίλειος. Αντιπρόσωποι στο ΓΣΑ αναδείχτηκαν οι Χασιώτης Βασίλειος και Καραϊσκος Κων/νος.