Συνεδριάζει την ερχόμενη Τετάρτη το Δ.Σ. Φαρκαδόνας

Έντεκα θέματα θα τεθούν προς συζήτηση με κυρίαρχα την υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ»

Στην συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Φαρκαδόνας της ερχόμενης Τετάρτης έρχεται προς συζήτηση και έγκριση η υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ».

Μέσω του προγράμματος χρηματοδοτούνται έργα, προμήθειες, υπηρεσίες και μελέτες, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα υλοποίησης έργων με ταχύτερους ρυθμούς.

Το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» αφορά στη χρηματοδότηση έργων, προμηθειών, υπηρεσιών και μελετών των Δήμων και των Νομικών τους Προσώπων.

Περιοχή εφαρμογής είναι όλη η χώρα, ενώ η διάρκεια του προγράμματος είναι η περίοδος 2018-2022 με δυνατότητα παράτασης.

Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι: η ενδυνάμωση της ισόρροπης, βιώσιμης και δίκαιης ανάπτυξης, η βελτίωση των υποδομών, η αύξηση της απασχόλησης, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των Δήμων.

Από την πλευρά του ο Δήμος αναμένεται στο αμέσως επόμενο διάστημα να υποβάλει αίτηση στο εν λόγω πρόγραμμα για την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων του Δήμου, όπως επίσης και για την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού με σκοπό την αναβάθμιση των παιδικών χαρών του Δήμου.

Κατά την συνεδρίαση που θα διεξαχθεί την ερχόμενη Τετάρτη στις 7:30 το απόγευμα αναμένεται να συζητηθούν 11 συνολικά θέματα και συγκεκριμένα:

 • Έγκριση πραγματοποίησης μονοήμερης εκδρομής των μελών του ΚΑΠΗ Φαρκαδόνας και Γριζάνου αντίστοιχα.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πραγματοποίηση μιας θεατρικής παράστασης σε συνεργασία με την θεατρική ομάδα του δημοτικού σχολείου Ζάρκου.
 • Εγγραφή του Δήμου Φαρκαδόνας ως συνδρομητή σε ηλεκτρονική ομογενειακή εφημερίδα.
 • Παροχή έγκρισης δικαιωμάτων διέλευσης στην εταιρία ΟΤΕ ΑΕ, κατασκευή δικτύου τηλεπικοινωνιών υποδομών εντός των κοινοτήτων Φαρκαδόνας και Παναγίτσας.
 • Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων – κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο δημοτικό σχολείο Γριζάνου.
 • Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Δημιουργία πάρκου αναψυχής στο εξωκλήσι Παναγίας Φαρκαδόνας».
 • Επέκταση του δικτύου δημοτικού φωτισμού.
 • Έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών.
 • Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων και αύλειων χώρων.
 • Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» για την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού με σκοπό την αναβάθμιση των παιδικών χαρών του Δήμου.
 • Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.