Συνεδριάζει την Πέμπτη το δημοτικό συμβούλιο Φαρκαδόνας

Το Σώμα αναμένεται να ασχοληθεί με 11 θέματα τα οποία έχουν τεθεί στην ατζέντα της ημερήσιας διάταξης

Με έντεκα συνολικά θέματα διαδικαστικού κυρίως χαρακτήρα αναμένεται να συνεδριάζει αύριο Πέμπτη το δημοτικό συμβούλιο Φαρκαδόνας.

Η συνεδρίαση έχει οριστεί για τις 7 το απόγευμα στο δημαρχείο της Φαρκαδόνας.

Συγκεκριμένα στην συνεδρίαση αναμένεται να συζητηθούν:

 1. Αποδοχή χρηματοδότησης του Δήμου Φαρκαδόνας από το υπουργείο Εσωτερικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες.
 2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτοπυς 2017.
 3. Αποτίμηση των μέσων Ατομικής προστασίας και του γάλακτος σε χρήμα σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 97 του ν. 4483/17 (ΦΕΚ 107/31-07-2017 τεύχος Α) και απόδοση αυτών.
 4. Διοργάνωση εκδήλωσης για την βράβευση των επιτυχόντων μαθητών του Δήμου Φαρκαδόνας στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2017 για την εισαγωγή τους στα ΑΕΙ και ΤΕΙ.
 5. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «Εσωτερική Οδοποιία Ζάρκου».
 6. Λύση σύμβασης της μελέτης «Πολεοδομικές Εφαρμογές Δήμου Φαρκαδόνας».
 7. Έγκριση εκμίσθωσης ακινήτου.
 8. Έγκριση εκμίσθωσης κυλικείου του ΚΑΠΗ Οιχαλίας.
 9. Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους της Οικονομικής Επιτροπής τοιυ Δήμου Φαρκαδόνας.
 10. Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τοΥ Δήμου Φαρκαδόνας.
 11. Αντικατάσταση τακτικού μέλους της επιτροπής για την παραλαβή μικρών έργων – εργασιών συντήρησης, προϋπολογισμού μέχρι 5869,40 ευρώ χωρίς ΦΠΑ του Δήμου Φαρκαδόνας για το έτος 2017.