Συνεδριάζει την προσεχή Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Φαρκαδόνας

Πάνω σε 16 θέματα καλείται να λάβει αποφάσεις την προσεχή Τετάρτη 15 Νοεμβρίου το δημοτικό συμβούλιο Φαρκαδόνας. Η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου έχει οριστεί για τις 6 το απόγευμα, με την πλειονότητα των θεμάτων να χαρακτηρίζονται σοβαρά.

Συγκεκριμένα στην συνεδρίαση του Σώματος αναμένεται να τεθούν τα παρακάτω θέματα:

 1. Επιβολή προστίμου στην εταιρία με την επωνυμία «ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε.».
 2. Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου επί των προτάσεων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων σχετικά με τις μεταβολές σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2018-2019.
 3. Τροποποίηση του ετήσιου τεχνικού προγράμματος έτους 2017, Δήμου Φαρκαδόνας.
 4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
 5. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων.
 6. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την πραγματοποίηση μιας θεατρικής παράστασης σε συνεργασία με τη θεατρική ομάδα του Πολιτιστικού Συλλόγου Ζάρκου.
 7. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την έκδοση των πρακτικών του 1ουΣυνεδρίου Ιστορίας και Πολιτισμού που πραγματοποιήθηκε την 5/6/2015 υπό την αιγίδα του πέλιννα, πρώην ΝΠΔΔ του Δήμου Φαρκαδόνας.
 8. Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Κέντρου κοινότητας Φαρκαδόνας.
 9. Ορισμός μελών της Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτου του άρθρου 7 του ΠΔ271/80.
 10. Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του ΚΑΠΗ Γριζάνου.
 11. Έγκριση 1ουΑΠΕ του έργου «Εργασίες συντήρησης δημοτικών κτιρίων ΔΕ Φαρκαδόνας.
 12. Έγκριση ΣΑΥ-ΦΑΥ του έργου «Εργασίες συντήρησης διαδημοτικών κτηρίων ΔΕ Φαρκαδόνας».
 13. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τεχνικού στην Δ.Κ. Οιχαλίας.
 14. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτηρίων – Διαμόρφωση χώρου wcδημοτικού σχολείου Γριζάνου».
 15. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή Δημοτικού Καταστήματος Σερβωτών».
 16. Κατανομή ΣΑΤΑ.