Συντήρηση της κεντρικής πλατείας του Ζάρκου

Ο Δήμος Φαρκαδόνας σχεδιάζει να αποκαταστήσει ζημιές και φθορές που προκλήθηκαν από την πολυκαιρία

Στη συντήρηση και αποκατάσταση των ζημιών που αντιμετωπίζει η πλατεία του Ζάρκου αναμένεται να προχωρήσει το αμέσως επόμενο διάστημα ο Δήμος Φαρκαδόνας.

Η πλατεία του Ζάρκου είχε ανακαινιστεί, αλλάζοντας πραγματικά όψη την περίοδο του 2004, επί πρώτης δημοτικής περιόδου του νυν δημάρχου Φαρκαδόνας κ. Θανάση Μεριβάκη. Από τότε μέχρι και σήμερα δεν έγιναν παρεμβάσεις στο κέντρο του δημοτικού διαμερίσματος Ζάρκου, παρά το γεγονός ότι η πλατεία και ο κεντρικός πεζόδρομος αντιμετωπίζει μικρές και μεγάλες φθορές από έργα που έγιναν κατά καιρούς και από την πολυκαιρία.

Πλέον μετά από αίτημα που κατατέθηκε από την τοπική κοινότητα και τον πρόεδρο κ. Γιάννη Βούλγαρη, αποφασίστηκε να αναπτυχθούν διάφορες εργασίες που θα αποκαταστήσουν ζημιές και φθορές. Το θέμα της συντήρησης της πλατείας ήρθε προς συζήτηση και εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαρκαδόνας.

Συγκεκριμένα στο χώρους της πλατεία θα γίνουν οι εξής εργασίες:

Έξω από το κοινοτικό κατάστημα θα διεξαχθεί καθαίρεση πλακών πεζοδρομίου και της υπόβασης από σκυρόδεμα για μήκος περίπου 10m και πλάτους περίπου 3,50m. Καθάρισμα του παρτεριού γύρω από τον υφιστάμενο πλάτανο, εκσκαφή για την ισοπέδωση του πεζοδρομίου, εκ νέου πλακόστρωση με πλάκες πεζοδρομίου και οριοθέτηση με κρασπεδόρειθρα.

Στον πεζόδρομο της πλατείας θα γίνει καθαίρεση κατεστραμμένου τμήματος πλακόστρωσης περίπου 130m και κατασκευή νέας πλακόστρωσης.

Στο χώρο της πλατείας θα γίνει καθαίρεση με προσοχή των κυβόλιθων περιμετρικά των παρτεριών καθαρισμός και ισοπέδωση του χώρου και επανατοποθέτηση των κυβόλιθων. Η συνολική επιφάνεια είναι περίπου 40m2.

Όλες οι εργασίες θα γίνουν έντεχνα και σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ισχύουσες πρότυπες

τεχνικές προδιαγραφές, της ισχύουσας νομοθεσίας περί εκτέλεσης Δημοτικών και

Κοινοτικών Έργων και τις έγγραφες ή προφορικές εντολές του Δήμου Φαρκαδόνας.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 7.197,58 ευρώ, εκ των οποίων ποσό 5.804,50 ευρώ αφορά σε εργολαβικές εργασίες και 1.393,08 ευρώ σε ΦΠΑ, σε βάρος των κωδικών αρ. 30-7322.050 του προϋπολογισμού του Δήμου Φαρκαδόνας του έτους 2017