Τα θερμοκήπια «Λιότσιος» στο Ζάρκο ζητούν προσωπικό

Τα θερμοκήπια «Λιότσιος» στο Ζάρκο ζητούν να προσλάβουν κυρία έως και 40 ετών για εποχική-μόνιμη  απασχόληση.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 6977427228.