Η τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ. Φαρκαδόνας με την παρούσα σύνθεση προεδρείου και επιτροπών

Για την ερχόμενη Τρίτη έχει προγραμματιστεί η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Φαρκαδόνας. Το δημοτικό συμβούλιο θα συνεδριάσει στις 7 το απόγευμα. Η παρούσα συνεδρίαση θα είναι η τελευταία με την παρούσα σύνθεση, καθώς την πρώτη Κυριακή του Μαρτίου με τη συμπλήρωση του μισού της θητείας της δημοτικής Αρχής, αναμένονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία οι αλλαγές στη σύνθεση της προεδρίας του Σώματος και των επιτροπών. Μέσα στις πρώτες ημέρες του Μαρτίου αναμένονται και οι αλλαγές στις αντιδημαρχίες.

Κατά τα άλλα η θεματολογία χαρακτηρίζεται βατή με την ατζέντα να περιλαμβάνει 12 θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αναλυτικά τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:

1) Τροποποίηση ετήσιου τεχνικού προγράμματος έτους 2017, Δήμου Φαρκαδόνας.

2) Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.

3) Καθορισμός κωδικού αριθμού δαπανών, προϋπολογισμού οικ. έτους 2017, δεκτικού στην έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής.

4) Συγκρότησης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.

5) Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου και Δ.Ε.Υ.Α.Φ. για την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Παναγίτσας – Γριζάνου – Αχλαδοχωρίου – Διάσελλου» ενταγμένου στο Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας 2014 -2020.

6) Αντικατάσταση μέλους της επιτροπής των προς ανταλλαγή οικοπέδων μεταξύ Δήμου Φαρκαδόνας και ΕΑΣ Τρικάλων.

7) Έγκριση διοργάνωσης αποκριάτικων εκδηλώσεων.

8) Μεταβίβαση μισθωτικής σχέσης.

9) Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού για το έτος 2017.

10) Ορισμός επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών εκποίησης ή εκμίσθωσης ακινήτων του Δήμου ή μίσθωσης ακινήτων από το Δήμο.

11) Συγκρότηση επιτρόπων παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών.

12) Συγκρότηση επιτροπής για την παραλαβή μικρών έργων – εργασιών συντήρησης, προϋπολογισμού μέχρι 5.869 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) του Δήμου Φαρκαδόνας για το έτος 2017.