Τοπικό ενδιαφέρον μεταξύ των εκθεμάτων του Διαχρονικού Μουσείου της Λάρισας

Μία βυζαντινή τοιχογραφία του Αγίου Νικολάου Κρήνης (13ος μ. Χ αιώνας) ανάμεσα στα εκθέματα του διαχρονικού μουσείου της Λάρισας

Το Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας αποτελεί το στολίδι της Θεσσαλικής πρωτεύουσας κι όχι μόνο, αν κρίνει από τα εκθέματά του.

Σειρά Θεματικών Ενοτήτων που αποδεικνύουν το εύρος της Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Θεσσαλίας κι άλλων γεωγραφικών διαμερισμάτων.

Η θεματολογία του αρθρώνεται σε 11 ενότητες και παρουσιάζει αντιπροσωπευτικά ευρήματα του θεσσαλικού πολιτισμού από την Παλαιολιθική Εποχή έως τον 19ο αιώνα.

Η προσέγγιση αυτής της διαδρομής στο χρόνο και τον χώρο γίνεται μέσα από τις έννοιες: κοινωνία, κράτος, θεσμοί, εξουσίες.

Αναμφίβολα από το Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας δεν θα μπορούσαν να λείπουν εκθέματα από την περιοχή μας.

Μια ιστορικά πλούσια περιοχή, με σημαντικά ευρήματα που ήρθαν στην επιφάνεια είτε από αρχαιολογικές ανασκαφές, είτε από μνημεία που παραμένουν ζωντανά στα βάθη των αιώνων.

Στις Ενότητες του Μουσείου συμπεριλαμβάνεται κι εκείνη των Βυζαντινών χρόνων.

Μέσα σε αυτή την Ενότητα συναντούμε με μεγάλη χαρά τοιχογραφία από την περιοχή της Κρήνης και συγκεκριμένα από τον Βυζαντινό Ναό του Αγίου Νικολάου.

Πρόκειται για την τοιχογραφία των εισοδίων της Θεοτόκου που διατηρούνταν στον Ιερό Ναό της Κρήνης έως το 1975 όταν  αποτοιχίστηκε και μεταφέρθηκε στο Μουσείο του Βόλου για φύλαξη μαζί με άλλες δύο, της Πεντηκοστής και του Αγίου Ευσταθίου έφιππος. Εκεί παρέμειναν για χρόνια στην αφάνεια, ώσπου ήρθε η στιγμή να παρουσιάζεται μία εκ των τριών μόνιμα στο Μουσείο.

Η τοιχογραφία των εισοδίων της Θεοτόκου όπως εκτίθεται στο διαχρονικό μουσείο

Η τοιχογραφία στο πλαίσιο των επισημάνσεων των βυζαντινών εκθεμάτων αναφέρεται η εξής επιγραφή:

«Η Βυζαντινή τέχνη στις Θεσσαλικές πόλεις–κάστρα και την ευρύτερη περιοχή τους, παρουσιάζεται μέσα από αντιπροσωπευτικά έργα της αρχιτεκτονικής γλυπτικής και της επιτοίχιας ζωγραφικής των εκκλησιαστικών κτιρίων στη Λάρισα, το Όρος των Κελλίων, την Κρήνη Τρικάλων και άλλες θέσεις.

Η διοικητική οργάνωση της Περιφέρειας αντανακλάται στην ενεπίγραφη στήλη του πρωτοσπαθάριου Ευστάθιου των αρχών του 11ου αι., από την επισκοπή της Βέσαινας, στην περιοχή της Αγιάς.».

Ο Βυζαντινός Ναός του Αγίου Νικολάου της Κρήνης (13ος μ.Χ. αιώνας) ως γνωστόν έχει κηρυχτεί ιστορικό διατηρητέο μνημείο, τον  Μάιο του 1994 (σύμφωνα με την Υ.Α. ΥΠΠΟ / ΑΡΧ / Β1 / Φ32 / 5532 / 77 / 3-5-1994.  ( ΦΕΚ 371 / Β / 19.5.1994).

Όλος ο ανατολικός τοίχος του Βυζαντινού Ναού της Κρήνης κατά το παρελθόν γέμιζε με τρεις μεγάλους πίνακες στους οποίους αναπαριστώνται  η Πεντηκοστή, αριστερά από την είσοδο προς τον κυρίως Ναό και δεξιά τα Εισόδια της Θεοτόκου και ο Άγιος Ευστάθιος έφιππος.

Το Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας αποτελεί μια καλή ευκαιρία για όλους να το επισκεφτούμε. Ένας αξιόλογος χώρος που κρύβει μέρος της Ιστορίας μας.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΝΑΝΟΣ, ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΝΑΟΙ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΑΘΗΝΑ 1979