Τρέχουν να προλάβουν οι ιδιοκτήτες οχημάτων που δεν έχουν περάσει ΚΤΕΟ

Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου η προθεσμία της διενέργειας τεχνικού ελέγχου για να αποφευχθούν τα πρόστιμα

Αντίστροφα ξεκίνησε να μετρά ο χρόνος για τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις και τον εντοπισμό οχημάτων που δεν έχουν περάσει ΚΤΕΟ.

Μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου 2018 δεν υπάρχει κανένας φόβος για επιπλέον πρόστιμα μέσω Εφορίας, σ’ όσους δεν έχουν περάσει ΚΤΕΟ τα οχήματά τους.

Από τις 30 Σεπτεμβρίου όμως και μετέπειτα θα παραμονεύει συνεχώς ο κίνδυνος της ηλεκτρονικής διασταύρωσης των στοιχείων των οχημάτων που παραμένουν ανέλεγκτα για πάνω από ένα εξάμηνο και της επιβολής εν συνεχεία του προστίμου των 150 ευρώ, το οποίο θα βεβαιώνεται αυτόματα στις εφορίες.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία προβλέπεται η επιβολή προστίμου ύψους 150 ευρώ, το όποιο επιβάλλεται από το υπουργείο μεταφορών και βεβαιώνεται ταμειακά από την φορολογική διοίκηση, στους ιδιοκτήτες των οχημάτων που συμπληρώνεται χρονικό διάστημα: έξι μηνών από την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου, έξι μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία υποχρεούνται να υποβληθούν αντί του επαναληπτικού ελέγχου σε αρχικό έλεγχο.

Τα παραπάνω προβλέπονται στο νόμο 4530 (άρθρο 55), ο οποίος δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 59Α/2018 στις 30 Μαρτίου 2018. Μέσω του συγκεκριμένου νόμου οι κάτοχοι οχημάτων παντός τύπου, οφείλουν να περάσουν από τεχνικό έλεγχο τα τροχοφόρα, προκειμένου να απομακρυνθούν από κινδύνους επιβολής προστίμων.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το πανελλαδικό ποσοστό των οχημάτων που δεν έχει περάσει ΚΤΕΟ αγγίζει το 20%.

Αξίζει να υπογραμμιστεί ότι όλα τα κυκλοφορούντα οχήματα προβλέπεται να ελέγχονται από ΚΤΕΟ σε 4 χρόνια. Ένα καινούργιο αυτοκίνητο περνά πρώτη φορά ΚΤΕΟ στα 4 χρόνια από την πρώτη τους κυκλοφορία και έπειτα κάθε δύο χρόνια.
Εξαίρεση αποτελούν τα ταξί και τα βαρέα οχήματα για τα οποία προβλέπεται ετήσιος έλεγχος από την πρώτη μέρα της κυκλοφορίας τους.

Επίσης προβλέπεται επιπλέον πρόστιμο κατά τη διαδικασία στα ΚΤΕΟ με την μορφή παραβόλου εκπροθέσμου ελέγχου ΚΤΕΟ, το ύψος του οποίου ανέρχεται από 10 ευρώ έως 140 ευρώ ανάλογα με τον χρόνο καθυστέρησης και την κατηγορία οχήματος.