Ξεκίνησε η κατάθεση αιτήσεων για τις 6 θέσεις ΥΕ στην «Πέλιννα»

Ξεκίνησε να τρέχει από το νομικό πρόσωπο του Δήμου Φαρκαδόνας «Πέλιννα» η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για την προκήρυξη κάλυψης 6 θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 2 μηνών.

Οι αιτήσεις για τις 6 θέσεις γενικών καθηκόντων κλάδου ΥΕ θα κατατίθενται έως και την Τρίτη 5 Απριλίου.

Όπως υποστήριξε ο πρόεδρος της «Πέλιννα» κ. Κώστας Κοκκινίδης το προσωπικό που θα προσληφθεί θα απασχοληθεί στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Φαρκαδόνας εξυπηρετώντας τις αυξημένες ανάγκες τους.

Οι προκηρυγμένες θέσεις αφορούν τους παιδικούς σταθμούς της Φαρκαδόνας, του Ζάρκου, της Οιχαλίας και του Γριζάνου.

Οι συμβασιούχοι που θα προσληφθούν θα απασχοληθούν για ένα δίμηνο περίπου μέχρι και τις αρχές Ιουνίου, ωστόσο με την λήψη των συγκεκριμένων συμβάσεων αναμένεται να υπάρξει νέα προκήρυξη για να καλυφθούν οι ανάγκες μέχρι και τα μέσα καλοκαιριού που θα ολοκληρωθεί το πρόγραμμα της φιλοξενίας των βρεφών.

«Μέσα από τις συγκεκριμένες προσλήψεις θα προσπαθήσουμε να καλύψουμε τα υπάρχοντα κενά που παρουσιάζονται σήμερα στους παιδικούς σταθμούς με την ολοκλήρωση των συμβάσεων. Θεωρώ ότι η διαδικασία θα τρέξει και θα ολοκληρωθεί άμεσα χωρίς να υπάρξουν προβλήματα», σημείωσε ο πρόεδρος της Πέλιννα κ. Κώστας Κοκκινίδης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τη νέα σεζόν τον ερχόμενο Σεπτέμβριο τα προβλήματα θα εξαλειφθούν καθώς 3 από τους 4 παιδικούς σταθμούς της Φαρκαδόνας, της Οιχαλίας και του Γριζάνου έχουν ενταχτεί σε πρόγραμμα φιλοξενίας του ΕΣΠΑ, μέσω του οποίου θα γίνεται η πρόσληψη και η ανανέωση των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ενδιαφερόμενοιμαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

1) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.

2) Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του ν.3584/07, καθώς και ότι δεν υφίσταται κώλυμα απασχόλησης ως ορίζεται στο π.δ. 164/2004 και στον Ν.2190/1994 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Ν. 3812/2009).

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στα γραφεία του ΝΠΔΔ «ΠΕΛΙΝΝΑ» κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες σε προθεσμία πέντε (5) ηµερών έως και την και την Τρίτη 5/4.