Ξεκίνησε στο γυμνάσιο Φαρκαδόνας το πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 30 περίπου μαθητές και τα μαθήματα παραδίδονται από 6 καθηγητές διαφόρων ειδικοτήτων

Τριάντα περίπου μαθητές του γυμνασίου Φαρκαδόνας παρακολουθούν από χθες τα μαθήματα της ενισχυτικής διδασκαλίας. Η έναρξη του προγράμματος κηρύχτηκε και επίσημα με τα μαθήματα να παρακολουθούν 30 περίπου μαθητές.

Σκοπός της Ενισχυτικής Διδασκαλίας είναι η επανένταξη των μαθητών/τριών στη διαδικασία μάθησης, η βελτίωση της απόδοσής τους ώστε να ολοκληρώσουν την Υποχρεωτική Εκπαίδευση, η μείωση της μαθητικής διαρροής και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και η αύξηση των ποσοστών πρόσβασης στην δεύτερη βαθμίδα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ως γνωστόν, στην ενισχυτική διδασκαλία συμμετέχουν μαθητές/τριες όλων των τάξεων του γυμνασίου που υστερούν στους ανωτέρω τομείς γνώσης με συνέπεια την αδυναμία αποδοτικής συμμετοχής τους στη διαδικασία της μάθησης ή μαθητές/τριες που επιθυμούν να βελτιώσουν την απόδοσή τους στα παρακάτω μαθήματα.

Στο πρόγραμμα και συγκεκριμένα στο γυμνάσιο Φαρκαδόνας παραδίδουν τα μαθήματα της ενισχυτικής διδασκαλίας 6 καθηγητές διαφόρων ειδικοτήτων.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας καθορίζεται ως εξής:  Για την πρώτη τάξη Γυμνασίου: τρεις (3) ώρες Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, δύο (2) ώρες Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, τρεις (3) ώρες Μαθηματικά, μία (1) ώρα Φυσική και δύο (2) ώρες Αγγλικά. Σύνολο έντεκα (11) ώρες.  Για την δεύτερη τάξη Γυμνασίου: τρεις (3) ώρες Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, δύο (2) ώρες Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, τρεις (3) ώρες Μαθηματικά, μία (1) ώρα Φυσική, μία (1) ώρα Χημεία και δύο (2) ώρες Αγγλικά. Σύνολο δώδεκα (12) ώρες. • Για την τρίτη τάξη Γυμνασίου: τρεις (3) ώρες Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, δύο (2) ώρες Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, τρεις (3) ώρες Μαθηματικά, μία (1) ώρα Φυσική, μία (1) ώρα Χημεία και δύο (2) ώρες Αγγλικά. Σύνολο δώδεκα (12) ώρες.