Ξεκινούν οι δημοπρασίες για το παζάρι της Φαρκαδόνας

Στις 7 Αυγούστου θα διεξαχθεί η δημοπρασία για το λούνα παρκ με τιμή εκκίνησης τα 400 ευρώ

Για την ετήσια εμποροπανηγύρη της Φαρκαδόνας προετοιμάζεται η δημοτική Αρχή. Όπως είναι γνωστό η διοργάνωση διεξάγεται κάθε χρόνο από τις 18 έως τις 21 Αυγούστου σε δημοτική έκταση πλησίον των λαϊκών κατοικιών και συναντά μεγάλη ανταπόκριση από πλευράς δημοτών.

Συγκεκριμένα στις 7 Αυγούστου από τις 12:00 μ.μ. έως τις 13:00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου η φανερή, προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση κοινόχρηστης έκτασης της δημοτική κοινότητας Φαρκαδόνας, έκτασης 4.000 τ.μ., για την εγκατάσταση λούνα παρκ, κατά την ετήσια εμποροπανήγυρη της 18ης έως 21ης Αυγούστου.

Κατώτερο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 400,00 ευρώ.

Η μίσθωση αρχίζει από 18/8/2017 και λήγει στις 21/8/2017.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όλοι οι ενδιαφερόμενοι αφού προσκομίσουν στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας ως εγγύηση γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ποσού ίσου προς το 10% του οριζόμενου στην διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς υπέρ του Δήμου Φαρκαδόνας, ήτοι σαράντα ευρώ (40,00 ευρώ).

Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία έχουν οι επαγγελματίες οι οποίοι έχουν τη σχετική άδεια λειτουργίας για λούνα παρκ και όσοι έχουν πιστοποιητικά καταλληλότητας από τον αρμόδιο φορέα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο και τις σχετικές διατάξεις (όπως αναφέρεται αναλυτικά στη διακήρυξη αναρτημένη στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Φαρκαδόνας και στα Δημοτικά Καταστήματα των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Φαρκαδόνας).

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη δημοπρασία είναι η μη οφειλή προς το Δήμο Φαρκαδόνας του ενδιαφερομένου και του εγγυητή.

Επίσης, απαραίτητη είναι η προσκόμιση πιστοποιητικού ποινικού μητρώου και ασφάλειας αστικής ευθύνης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από την Οικονομική Υπηρεσία και από το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Φαρκαδόνας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα 24330-23561 – 23562.