Υποβλήθηκε ο φάκελος για την ενεργειακή αναβάθμιση του 2ου δημοτικού σχολείου Οιχαλίας

Ο συνολικό προϋπολογισμό ανέρχεται στις 220.000 ευρώ και αφορά την θερμομόνωση του κτηρίου, την αλλαγή κουφωμάτων και λοιπές εργασίες.

Μετά τη θετική ανταπόκριση που συνάντησε στη πρόσφατη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Φαρκαδόνας το θέμα της ενεργειακής αναβάθμισης του 2ου δημοτικού σχολείου Οιχαλίας, ο Δήμος Φαρκαδόνας υπέβαλε στο ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014- 2020 το φάκελο του έργου. Ο συνολικό προϋπολογισμό ανέρχεται στις 220.000 ευρώ και αφορά την θερμομόνωση του κτηρίου, την αλλαγή κουφωμάτων και λοιπές εργασίες. Η πρόταση αφορά ένα συγκεκριμένο κτίριο και στόχος του Δήμου είναι μελλοντικά σε νέο πρόγραμμα να υπάρξει ένταξη κι άλλων δημοτικών κτιρίων.

Το έργο υπάγεται στη Δράση της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την ενεργειακή αναβάθμιση ενεργοβόρων δημοσίων κτιρίων, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση.

Η πραγματοποίηση του έργου, θα έχει ως αποτέλεσμα πολύ σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας, μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας του κτηρίου του σχολείου, από την κατηγορία Ε στην κατηγορία Β.

Πέρα από τα προφανή περιβαλλοντικά οφέλη και τη σημαντική μείωση του λειτουργικού κόστους του κτηρίου του σχολείου, το σημαντικότερο είναι ότι τα παιδιά θα φοιτούν σε ένα αναβαθμισμένο σχολικό περιβάλλον, καθώς με το έργο πρόκειται να γίνουν σημαντικές παρεμβάσεις στο κτίριο.