έθιμο «Ρογκάτσια» και φέτος ο Μορφωτικός Σύλλογος Μητρόπολης