Φαρκαδόνα

Στόχος αγνώστων για μια ακόμη φορά η παιδική χαρά της Φαρκαδόνας

Ζημιές στα παιχνίδια, αποξήλωση τμημάτων της περίφραξης συμπεριλαμβανομένης και της πόρτας εισόδου, καθώς και καταστροφή μέρους του ειδικού ελαστικού δαπέδου…