Φαρκαδόνα

Πράσινο φως για τη στεγαστική αποκατάσταση των παλιννοστούντων της Φαρκαδόνας

Εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση 478.500 ευρώ για την ηλεκτροδότηση και αποχέτευση για να παραδοθούν οι κατοικίες στους παλιννοστούντες της Φαρκαδόνας Οι…