Πετρόπορος

Μαθητές των Πελινναίων θα μπορούν να εγγράφονται σε περιφερειακά γυμνάσια πέραν του Μεγαλοχωρίου

Η φοίτηση των παιδιών του δημοτικού σχολείου Ταξιαρχών σε περιφερειακά γυμνάσια πέραν του Μεγαλοχωρίου, θα μπορεί να εξυπηρετήσει και γονείς…

Βασιλόπιτα με μηνύματα σύσφιξης σχέσεων δυο λαών κόπηκε στο νηπιαγωγείο Πετροπόρου

Η Πολυπολιτισμικότητα δηλώνει τη συνύπαρξη σε μια κοινωνία ποικίλων κοινωνικών ομάδων με διαφορετικά εθνικά – εθνοτικά και πολιτισμικά στοιχεία. Αποτελεί…