Νέα ποδοσφαιρική ομάδα απέκτησε η Φαρκαδόνα

Συστάθηκε Αθλητικός Σύλλογος από μια ομάδα δραστήριων νέων που πιστευουν στα οφέλη του Αθλητισμού

Εμπνευσμένη από το Όρος που ορθώνεται στην Φαρκαδόνα, σκληρό και βραχώδες, τον «Ακαμάτη» μια ομάδα ανθρώπων της κωμόπολης, που πιστεύουν στα οφέλη του Αθλητισμού δημιούργησε τον Αθλητικό Σύλλογο με την επωνυμία «Ακαμάτες».

Η διοίκηση του Συλλόγου απαρτίζεται από μια ομάδα δραστήριων νέων και συγκεκριμένα από τους Πρόεδρο, Κωνσταντέλλο Δημήτριο Αντιπρόεδρο, Χαλβατζα Αριστείδη, Γραμματέα, Μπιτήρνα Αχιλλέα, Γενικό Έφορο, Ζώη Δημήτριο, Ταμία, Μπέλτσιο Βασίλειο.

Προτεραιότητα της διοίκηση η δημιουργία ποδοσφαιρικής ομάδας, στόχος που επετεύχθη και στο άμεσο μέλλον θα βρεθεί στα τοπικά ποδοσφαιρικά γήπεδα.  

Η Διοίκηση του Συλλόγου, πλέον θα εστιάσει την προσοχή στην αξιοποίηση του δυναμικού του τόπου, στο οποίο πιστεύει πάρα πολύ, με στόχο την εξέλιξη και ανάδειξη αθλητών, οι οποίοι πρώτα θα γαλουχούνται, ως χαρακτήρες και έπειτα ως αθλητές.

Η διοίκηση ζητά την στήριξη της προσπάθειας από το σύνολο του κόσμου έμπρακτα ή μη. Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα πραγματοποιηθεί ανοικτή ενημέρωση για το πλάνο της ομάδας και του Συλλόγου γενικότερα σε όλα τα ιδρυτικά μέλη, σε χορηγούς αλλά και στην υπάρχουσα και μελλοντική Δημοτική Αρχή.