Αιτήσεις στο ΔΙΕΚ του Νοσοκομείου Τρικάλων

Στις 27 Αυγούστου ολοκληρώνεται ο πρώτος κύκλος κατάθεσης και ακολουθεί ο δεύτερος από 1η έως 15 Σεπτεμβρίου

Συνεχίζεται η κατάθεση αιτήσεων επιλογής καταρτιζομένων στο Α΄ εξάμηνο και κατατάξεων καταρτιζομένων στο Γ΄ εξάμηνο για την εκπαιδευτική περίοδο 2020-2021 στο Δ.Ι.Ε.Κ. του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων Ειδικότητας «Διασώστης-Πλήρωμα Ασθενοφόρου ΕΚΑΒ».

Η υποβολή των αιτήσεων θα υλοποιείται κατά τις ημερομηνίες: έως τις 27 Αυγούστου και από 1 έως 15 Σεπτεμβρίου 2020, ώρες 9:00-14:00, στη γραμματεία του Δ.Ι.Ε.Κ. στο πλαιό Νοσοκομείο Τρικάλων (ισόγειο).
Δικαίωμα υποβολής αίτησης επιλογής ως καταρτιζόμενοι-νες στο Α΄ εξάμηνο έχουν οι απόφοιτοι Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Σ., ΕΠΑ.Λ., Τ.Ε.Ε. Β’ Κύκλου Σπουδών και Τ.Ε.Λ.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης κατάταξης στο Γ΄ εξάμηνο έχουν απόφοιτοι ΕΠΑ.Σ, ΕΠΑ.Λ., ΤΕΕ Β’ Κύκλου, Τ.Ε.Λ., εξειδίκευση ΕΠΑ.Λ. συναφών ειδικοτήτων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Δικαίωμα αίτησης για κατάταξη έχουν και οι καταρτιζόμενοι-νες (έχοντας κατοχυρώσει τα Α’ και Β’ Εξάμηνα κατάρτισης) καθώς και οι απόφοιτοι συναφών ειδικοτήτων των Ι.Ε.Κ.
Η φοίτηση στο Δ.Ι.Ε.Κ. είναι δωρεάν και ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.
Πληροφορίες για τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο χώρο του ΔΙΕΚ Τηλέφωνο Γραμματείας Δ.Ι.Ε.Κ: 2431350637.

Παράλληλα το ΙΕΚ ανακοινώνει την έναρξη εγγραφών στο Γ εξάμηνο της ειδικότητας Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας, με μοριοδότηση δευτέρου τίτλου 150 μόρια από το ΑΣΕΠ, αποφοίτων ΤΕΕ Β κύκλου, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ Υπουγρείου Υγείας, ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ, ΤΕΛ και ΙΕΚ ειδικοτήτων Βοηθών Νοσηλευτή, γενικής νοσηλευτικής και βοηθών νοσοκόμων και βοηθών αναισθησιολογίας.