Ανοίγει την Τρίτη ο κύκλος των τακτικών συνεδριάσεων

Συνεδριάζει στις 24 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα το δημοτικό συμβούλιο Φαρκαδόνας στην πρώτη τακτική του συνεδρίαση

Ανοίγει την προσεχή Τρίτη ο κύκλος των τακτικών συνεδριάσεων της νέας δημοτικής περιόδου για το Δήμο Φαρκαδόνας. Το δημοτικό συμβούλιο Φαρκαδόνας θα συνεδριάσει την ερχόμενη Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα για να ασχοληθεί με 11 θέματα που έχουν τεθεί στην ατζέντα της ημερήσιας διάταξης.

Ουσιαστικά με την εν λόγω συνεδρίαση κηρύσσεται η έναρξη των συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη αποφάσεων.

Αναλυτικά τα θέματα που θα συζητηθούν στην πρώτη τακτική συνεδρίαση του Δήμου Φαρκαδόνας έχουν αναλυτικά ως εξής:

1.       Ορισμός μελών διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης με την επωνυμία Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Φαρκαδόνας.

2.       Ορισμός μελών διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης με την επωνυμία Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Φαρκαδόνας.

3.       Είσπραξη χρημάτων από την εταιρία «Αθανάσιος Φασούλας – Δημήτριος Ντούφας και Σια ΟΕ – Σφαγεία Οιχαλίας.

4.       Χορήγηση νέας παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών.

5.       Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Κατασκευή αποχέτευσης όμβριων Δήμου Φαρκαδόνας.

6.       Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Κατασκευή τουαλετών – αποδυτηρίων Γριζάνου, Ταξιαρχών, Σερβωτών».

7.       Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Συντήρηση Κοιμητηρίων – Οστεοφυλακείων Δήμου Φαρκαδόνας».

8.       Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Ασφαλτόστρωση οδού Δημοκρατίας στην Δ.Κ. Οιχαλίας».

9.       Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Κατασκευή Αμαξοστασίου Δήμου Φαρκαδόνας».

10.   Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Ασφαλτόστρωση οδού Δημοκρατίας Δ.Κ. Οιχαλίας.

11.   Χορήγηση ετήσιας άδειας εκσκαφής για Μικροεκτάσεις και Μετατοπίσεις υπόγειων καλωδίων Δήμου Φαρκαδόνας.