Άνοιξε το σύστημα για την προκήρυξη του «Βοήθεια στο Σπίτι»

Η διαδικασία ξεκίνησε για τις κατηγορίες ΔΕ, ΤΕ και ΠΕ ενώ θα συνεχιστεί για την κατηγορία ΥΕ

Η πολυπόθητη στιγμή για την μεγαλύτερη προκήρυξη του 2020 και τους ήδη εργαζόμενους στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» σ’ όλους τους Δήμου της χώρας έφτασε, καθώς από την Τρίτη 2 Ιουνίου ξεκίνησε η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων για τις κατηγορίες ΔΕ, ΤΕ και ΠΕ.

Όπως είναι γνωστό η προκήρυξη έχει λάβει ΦΕΚ 4Κ/2020 και αφορά την πρόσληψη 2.909 ατόμων όλων των κατηγοριών και διαφόρων ειδικοτήτων που θα απασχοληθούν πλέον μόνιμα στο πρόγραμμα.

Η διαδικασία λήγει την Τετάρτη 17 Ιουνίου και ώρα 14:00 για τους υποψηφίους Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αντίθετα, για τους υποψήφιους της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης η προθεσμία αρχίζει την Πέμπτη 18 Ιουνίου και λήγει την Παρασκευή 3 Ιουλίου και ώρα 14:00.Οι υποήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής αποκλειστικά στο ΑΣΕΠ μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr – Πολίτες) ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην προκήρυξη.
Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία, αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους, θα υποβληθούν, πριν από την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων, μετά από σχετική ανακοίνωση του ΑΣΕΠ.

Υπενθυμίζεται πως στην κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης προβλέπονται 369 θέσεις μονίμων κυρίως σε ιατρικές ειδικότητες, κοινωνικών λειτουργών, διοικητικών και Κοινωνιολόγων.

Στην κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης προβλέπονται 729 θέσεις μονίμων κυρίως διοικητικού λογιστικού, κοινωνικών λειτουργών και επισκεπτών υγείας.

Στην κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προβλέπονται 634 θέσεις μονίμων κυρίως βοηθών νοσηλευτών, διοικητικών, οδηγών και γραμματέων.

Στην κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης προβλέπονται 1.177 θέσεις μονίμων κυρίως βοηθητικού προσωπικού και οικιακών βοηθών.

Οι εργαζόμενοι του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» θα λάβουν την ειδική μοριοδότηση των 17 μορίων Χ 84 μήνες για το σύνολο των θέσεων που θα προκηρυχθούν, ανεξαρτήτως αν βρίσκονται στην στήλη με ή χωρίς εμπειρία.

Από τις 2.909 θέσεις που θα προκηρυχθούν οι 76 αφορούν τους Δήμους των Τρικάλων και συγκεκριμένα:

– Δήμος Τρικκαίων 37 θέσεις.

– Δήμος Μετεώρων 19 θέσεις.

– Δήμος Πύλης 21 θέσεις.

– Δήμος Φαρκαδόνας 7 θέσεις.

Αναφορικά με τις θέσεις που θα προκηρυχθούν ανά Δήμο έχουν αναλυτικά ως εξής:

– Δήμος Τρικκαίων: 1 ΠΕ Κοινωνιολόγων, 2 ΠΕ Ψυχολόγων, 6 ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, 8 ΤΕ Νοσηλευτικής, 2 ΔΕ Οδηγών, 9 ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού, 9 ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών.

– Δήμος Μετεώρων: 1 ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών, 6 ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, 2 ΤΕ Νοσηλευτικής, 5 ΔΕ Νοσηλευτών, 5 ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών.

– Δήμος Πύλης: 4 ΠΕ Κοινωνιολόγων, 1 ΠΕ Ψυχολόγων, 1 ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών, 1 ΤΕ Νοσηλευτικής, 7 ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού, 7 ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών.

– Δήμος Φαρκαδόνας: 1 ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, 3 ΔΕ Νοσηλευτικής, 3 ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού.

KRINI LIVE