Αποτελέσματα δημοτικών εκλογών στο τμήμα 333 Β Γεωργανάδων

Στο τμήμα 333 Β Γεωργανάδων ανακοινώθηκαν τα κάτωθι εκλογικά αποτελέσματα για το Δήμο Φαρκαδόνας. Έλαβαν οι παρακάτω συνδυασμοί:

Μεριβάκης Αθανάσιος:80

Μπαγιώτης Μιχάλης:27

Σακελλαρίου Γιάννης:111

Στεργίου Ευαγγελία:6

Χαλβατζά Ελένη:28

Άκυρα, Λευκά:15