Αποτελέσματα δημοτικών εκλογών στο τμήμα 347 Ταξιάρχες

Στο τμήμα 347 Ταξιαρχών ανακοινώθηκαν τα κάτωθι εκλογικά αποτελέσματα για το Δήμο Φαρκαδόνας. Έλαβαν οι παρακάτω συνδυασμοί:

Μεριβάκης Αθανάσιος:64

Μπαγιώτης Μιχάλης:26

Σακελλαρίου Γιάννης:68

Στεργίου Ευαγγελία:10

Χαλβατζά Ελένη:31

Άκυρα,Λευκά:13