Αποτελέσματα δημοτικών εκλογών στο τμήμα 358 Γριζάνου

Στο τμήμα 358 Γριζάνου ανακοινώθηκαν τα κάτωθι εκλογικά αποτελέσματα για το Δήμο Φαρκαδόνας. Έλαβαν οι παρακάτω συνδυασμοί:

Μεριβάκης Αθανάσιος: 70

Μπαγιώτης Μιχάλης: 87

Σακελλαρίου Γιάννης: 23

Στεργίου Ευαγγελία: 22

Χαλβατζά Ελένη: 47

Άκυρα, Λευκά: 8