Χρ. Σιμορέλης: 230.000 ευρώ στο Δήμο Πύλης

Σε επικοινωνία που είχε ο Χρήστος Σιμορέλης, υποψήφιος βουλευτής Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών ενημερώθηκε ότι πιστώνεται στο λογαριασμό του Δήμου Πύλης το ποσό των 230.000 ευρώ από τους ΚΑΠ (Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι)

Με ένα σημαντικό ποσό ενισχύεται ο Δήμος Πύλης, μετά από παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες που ανέλαβε ο νυν βουλευτής Τρικάλων και εκ νέου υποψήφιος βουλευτής κ. Χρήστος Σιμορέλης.

Σε επικοινωνία που είχε ο Χρήστος Σιμορέλης, υποψήφιος βουλευτής Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών ενημερώθηκε ότι πιστώνεται στο λογαριασμό του Δήμου Πύλης το ποσό των 230.000 ευρώ από τους ΚΑΠ (Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι).

Το Υπουργείο Εσωτερικών, με έγγραφο που έχει ΑΔΑ 6Χ0Ν465ΧΘ7-174, χορηγεί το ανωτέρω ποσό στον Δήμο Πύλης του Νομού Τρικάλων για την κάλυψη Γενικών Αναγκών.