Έχει το προσωπικό του όραμα για το Δήμο Φαρκαδόνας ο Κυριάκος Βάϊου

Ο υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με το συνδυασμό του Μιχάλη Μπαγιώτη, έχοντας εργαστεί στο εξωτερικό θα προσπαθήσει με την εκλογή του συνεργαζόμενος με τον υποψήφιο δήμαρχο και την ομάδα του, να μεταφέρει την ευρωπαϊκή τεχνοτροπία την τεχνογνωσία στην περιοχή του Δήμου Φαρκαδόνας

Η βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που θα βοηθήσουν στην επίλυση των πολλών και σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι των κοινοτήτων του Δήμου Φαρκαδόνας είναι ένας από τους πρωταρχικούς και κυρίαρχους στόχους του υποψηφίου δημοτικού συμβούλου με το συνδυασμό «Νέο Ξεκίνημα» Κυριάκου Βάϊου. 

Έχοντας εργαστεί στο εξωτερικό, ζώντας την κουλτούρα ευρωπαϊκών χωρών, θα προσπαθήσει με την εκλογή του συνεργαζόμενος με τον υποψήφιο δήμαρχο Μιχάλη Μπαγιώτη και την ομάδα του, να μεταφέρει αυτή την τεχνοτροπία την τεχνογνωσία και στο Δήμο Φαρκαδόνας, μέσα από ενέργειες και πράξεις που θα συμβάλουν στην αναβάθμιση της αισθητικής εικόνας του Δήμου μας.  

Στο πλαίσιο των περιοδειών του συνδυασμού, όπως καταγράφει και η «ΚΡΗΝΗLIVE», ο υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος αναπτύσσει διάλογο με τους πολίτες, καταθέτοντας τις ιδέες του, ακούγοντας ταυτόχρονα με προσοχή τα όσα του μεταφέρουν οι συνδημότες του.

Όλα αυτά αναμένεται να εξεταστούν σε ρεαλιστική βάση, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της κάθε κοινότητας.