Επισημάνσεις για την νιτρορύπανση από τον Χ. Σιμορέλη

Ο βουλευτής Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρεται στους λόγους μη ένταξης των Τρικαλινών αγροτών στο πρόγραμμα

Από τα τέλη του περασμένου χρόνου έως και σήμερα έντονος είναι ο προβληματισμός των Τρικαλινών αγροτών γύρω από τη μη ένταξή τους στο πρόγραμμα της νιτρορύπανσης. Τις προηγούμενες ημέρες ο αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων κοινοποίησε σχετική επιστολή στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μέσω του οποίου μεταφέρει τα δικά του παράπονα, ταυτόχρονα και των αγροτών σχετικά με την μη ένταξή τους στο πρόγραμμα.

Για το συγκεκριμένο θέμα ήρθε χθες να τοποθετηθεί και ο βουλευτής Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ κ. Χρήστος Σιμορέλης, μετά και τα δημοσιεύματα και τις «παρεμβάσεις» που είδαν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες, σχετικά με τον αποκλεισμό των Τρικαλινών παράγωγων από το πρόγραμμα «Μείωση νιτρορύπανσης» (Δράση 10.1.04) του ΠΑΑ 2014-2020 του ΥΠΑΑΤ.

Όπως αναφέρει ο βουλευτής με την Υ.Α 1013/95296 (ΦΕΚ Β’ 3256/2017)
τέθηκαν τα κριτήριά επιλεξιμότητας με βάση την οδηγία 91/676/ΕΟΚ και ορίστηκε η μοριοδότηση. Στην παράγραφο 8 αναφέρεται ότι προτεραιότητα δίνονται σε περιοχές με κακή χημική κατάσταση υπόγειων υδατικών συστημάτων και η βαθμολόγηση αυτών γίνεται με κλίμακα έως 100 μόρια, ενώ υπάρχει και ένα δεύτερο κριτήριο που αφορά περιοχές Natura με 20 επιπλέον μόρια. Η κατηγοριοποίηση των αγροτεμαχίων γίνεται από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΝ με βάση το σχέδιο διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών του υδατικού διαμερίσματος Θεσσαλίας.

Σύμφωνα με τον κ. Σιμορέλη το σύνολο της Π.Ε Τρικάλων βρίσκεται σε ζώνη καλής χημικής συστάσεως υπόγειων υδάτων. Επιπλέον η εξειδίκευση των κριτηρίων επιλογής εγκρίθηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΑΑ, στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι συλλογικών φορέων του πρωτογενή τομέα, αλλά και φορείς περιφερειακών αρχών (σχετικό Δ.Τ του ΥΠΑΑΤ 24/4/2018)

Παρόλα αυτά μετά την έντονη ανησυχία των Τρικαλινών παραγωγών, ο ίδιος είχε καταθέσει επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στις 8/12/2017 και απαντήθηκε στις 21/12/2017.

Στην ερώτηση τονίστηκε ιδιαίτερα η αδικία που υπάρχει σε βάρος των Τρικαλινών παραγωγών, αφού λόγω της καλής χημικής σύστασης υπόγειων υδάτων, δεν θα λαμβάνουν τα 100 μόρια με αποτέλεσμα να είναι σχεδόν αδύνατη η ένταξη τους στο πρόγραμμα, για το οποίο υπήρχε ήδη αυξημένο ενδιαφέρον.

Η απάντηση του Υπουργού, του κ. Αποστόλου, ήταν πως η διαδικασία γίνεται με βάση συγκεκριμένη οδηγία της Ε.Ε και ότι κάθε κράτος-μέλος οφείλει να χαρακτηρίσει τέτοιες περιοχές ως ευπρόσβλητες ή μη ζώνες. Ο χαρακτηρισμός αυτός γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τις τιμές των υπόγειων υδάτων και των λεκανών απορροής, από δείγματα που λαμβάνονται από αυτές.