Έργα και ημέρες κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ στο τομέα της Υγείας

Ο βουλευτής Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ κ. Σάκης Παπαδόπουλος επικεντρώνει την προσοχή του στις προσλήψεις και στις πρωτοβουλίες που αναπτύχτηκαν για την αναβάθμιση των παροχών στην δημόσια υγεία  

Σε απολογισμό των πεπραγμένων της προηγούμενης κυβέρνησης στο χώρο της Υγείας προχώρησε ο βουλευτής Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ κ. Σάκης Παπαδόπουλος.

Αναφέρεται στην στελέχωση των νοσοκομείων με προσωπικό και σε όλες τις παρεμβάσεις για ένα υγιές Εθνικό Σύστημα Υγείας

Σύμφωνα με τον κ. Παπαδόπουλο τα προηγούμενα 4 χρόνια προκηρύχτηκαν:

• Θέσεις Μόνιμων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.

Προκηρύχθηκαν συνολικά 3360 θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.(εκ των οποίων οι 600 θέσεις αφορούσαν παλιές εγκρίσεις που ενεργοποιήθηκαν το 2015 με την ανάληψη της διακυβέρνησης από το ΣΥΡΙΖΑ) και έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία διορισμού περίπου 2300 ιατρών, ενώ οι υπόλοιπες είναι σε εξέλιξη.

Από αυτές:

– 528 αφορούσαν την κάλυψη θέσεων  στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ). 

– 200 θέσεις για την κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων για τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.)

– 454 για την Πρωτοβάθμια Φροντίδας Υγείας.  

• Επικουρικοί Γιατροί:

Την περίοδο 2015-2019 προσλήφθηκαν συνολικά 3300 επικουρικοί ιατροί. Αναλυτικότερα: Το 2015 που αναλάβαμε κυβέρνηση, υπηρετούσαν με παράταση 500 επικουρικοί γιατροί, των οποίων τις συμβάσεις ανανεώσαμε εκ νέου (δίνοντας παράταση για 3 χρόνια συνολικά). Σε αυτούς προσθέσαμε άλλους 2800 (οπότε συνολικά 3300)

• Μόνιμο Νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό

Σύνολο: 5026 θέσεις  εκ των οποίων:

-3530 αφορούσαν Νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό όλων των κατηγοριών (παραιατρικό, διοικητικό, τεχνικό κτλ).

-340 αφορούσαν πληρώματα ασθενοφόρων και διοικητικό και λοιπό προσωπικό για τις υπηρεσίες του ΕΚΑΒ.

-926 αφορούσαν Διοικητικό Προσωπικό Παν/κής, Τεχν/κής, Δ/θμιας Εκπαίδευσης από την προκήρυξη των επιτυχόντων του ΑΣΕΠ 98.

-100 θέσεις για το Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Γ. Παπαγεωργίου».

-130 θέσεις για το Νοσοκομείο Σαντορίνης.

• Επικουρικό λοιπό προσωπικό:

Την περίοδο 2015-2019 ανέλαβαν υπηρεσία μέχρι τον Ιούλιο 2019, περίπου 1516

άτομα λοιπό επικουρικό προσωπικό ενώ δόθηκαν επιπλέον παρατάσεις σε άλλα 500 άτομα λοιπό επικουρικό προσωπικό που υπηρετούσε ήδη με παράταση την 1.1.2015 (ΣΎΝΟΛΟ: 2300).

• ΟΑΕΔ

-Σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε από κοινού με το Υπουργείο Εργασίας και τον ΟΑΕΔ προσλήψεις μέσα από το ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης 4000 μακροχρόνια ανέργων, όλων των ειδικοτήτων λοιπού προσωπικού πλην ιατρών, στα τέλη του 2016  με εφαρμογή μέχρι τις αρχές του 2019. Στο πρόγραμμα αυτό προσλήφθησαν συνολικά 3802 άτομα ενώ δόθηκαν 2 διαδοχικές παρατάσεις.

-Από το  πρόγραμμα «5.500 νέοι επιστήμονες για τη θεσμική αναβάθμιση δημοσίων υπηρεσιών» που υλοποιήθηκε  μέσω του ΟΑΕΔ, προσλήφθησαν περίπου 800 άνεργοι νέοι πτυχιούχοι ανώτατων εκπαιδευτικών και τεχνολογικών ιδρυμάτων, ηλικίας 22-29 ετών με διάρκεια σύμβασης 12 μηνών.

• ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΣΩ ΚΕΕΛΠΝΟ

Την περίοδο 2015-2019, υλοποιήσαμε 2 προγράμματα μέσω ΚΕΕΛΠΝΟ:

1. Την πρόσληψη Νοσηλευτικού και Ιατρικού προσωπικού με 2ετή σύμβαση για την κάλυψη των αναγκών σε ΜΕΘ, ΜΕΝΝ. Με την προκήρυξη αυτή προσλήφθηκαν συνολικά 430 άτομα.

2. Στα πλαίσια της αντιμετώπισης της προσφυγικής κρίσης προχωρήσαμε στην πρόσληψη 137 υγειονομικών (ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό) για την κάλυψη των τεράστιων αναγκών στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, μέσω του προγράμματος του ISF ενώ στη συνέχεια προσλήφθηκαν άλλα 657 άτομα για την κάλυψη των αναγκών σε Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας και άλλες δομές του συστήματος υγείας στις περιοχές της επικράτειας όπου υπήρχαν κέντρα φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών(Philos I).

Με την ολοκλήρωση των προγραμμάτων αυτών ,προχωρήσαμε στην προκήρυξη 1357 νέων  θέσεων για την περαιτέρω κάλυψη των αναγκών λόγω της προσφυγικής κρίσης.Το πρόγραμμα αυτό ήταν σε εξέλιξη τον Ιούλιο(Philos II).

• ΤΟΜΥ

Για την εύρυθμη λειτουργία τους, προσλήφθηκαν μετά από προκήρυξη συνολικά 1100 υγειονομικοί (με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης διετούς διάρκειας και με δυνατότητα ανανέωσης έως και 2 χρόνια).

ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΦΗΣΑΜΕ ΣΤΗ ΝΕΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

• Το Μάρτιο του 2019, εκδόθηκε η 2Κ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 7/28-3-2019/τ. ΑΣΕΠ) που αφορούσε στην πλήρωση 1.116 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Φορείς του Υπουργείου Υγείας. Σε αυτήν είχε το δικαίωμα να υποβάλλει  αίτηση το επικουρικό προσωπικό που υπηρετεί αυτή την στιγμή με συνεχείς παρατάσεις στα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας της χώρας. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΕΚΔΟΘΕΙ

 • Στα πλαίσια της επαναφοράς του κανόνα 1:1 που εξασφάλισε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, είχε προγραμματιστεί μια παρέμβαση μακροπρόθεσμου σχεδιασμού που προέβλεπε την πρόσληψη 2500 υγειονομικών στον τομέα της υγείας για το 2019 και 10000 συνολικά σε βάθος τετραετίας.Για τις 2500 θέσεις του έτους 2019, εκδόθηκε και ΠΥΣ.

Στα πλαίσια αυτού του σχεδιασμού: 

– στις 17/5/2019 δόθηκε η έγκριση για προκήρυξη 904 θέσεων εξειδικευμένων ιατρων κλάδου ΕΣΥ τις οποίες όμως η νέα ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, μέσα από μια πρωτοφανή και σκόπιμη διαδικασία, επέλεξε να παγώσει για 7 μήνες. Προχώρησε στην προκήρυξη τους τελικά, το Φεβρουάριο του 2020.

-Είχαμε ξεκινήσει να ετοιμάζουμε προκήρυξη για την κάλυψη 1500 θέσεων       νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού, την οποία δεν προλάβαμε να προχωρήσουμε. Ακόμη δεν έχει προχωρήσει ούτε αυτή.

Συνολικά 19.500 προσλήψεις μονίμου προσωπικού και συμβασιούχων εκ των οποίων, οι 8.500 αφορούν μόνιμο προσωπικό. Η καθαρή εισροή στο σύστημα υγείας συμπεριλαμβανομένου και των συνταξιοδοτήσεων την περίοδο 2015-2019 είναι πάνω από 11.000 ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό.

KRINI LIVE