Ερώτημα Βελόπουλου στη Βουλή για τους απόφοιτους μαθητές του Δήμου Φαρκαδόνας – Απάντηση της κ. Κεραμέως

Ερώτηση για τους σεισμόπληκτους μαθητές της Φαρκαδόνας κατέθεσε το Κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου

Η ερώτηση κατετέθηκε από το κόμμα της Ελληνικής Λύσης και η απάντηση που έλαβε για την ειδική μοριοδότηση παρουσιάζεται σε σχετικό κείμενο

Μια ακόμη ερώτηση μεταξύ των πολλών που κατατέθηκαν στην υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως για το θέμα της ένταξης των σεισμοπληκτών μαθητών της Φακαδόνας για την καθ’ υπέρβαση εισαγωγή στις πανεπιστημιακές σχολές κατέθεσε και το κόμμα της Ελληνικής Λύσης.

Μετά το ζήτημα που προέκυψε για την μη ένταξη των μαθητών, το κόμμα της Ελληνικής Λύσης κατέθεσε ερώτηση, εκφράζοντας τη δυσαρέσκεια μαθητών και γονιών και ζητώντας άμεσα την ένταξη και των μαθητών της Φαρκαδόνας στο μέτρο. 

Αναλυτικά η απάντηση που έλαβε η Ελληνική Λύση, αν και δεν αποσαφηνίζει το αν εντάσσονται ή όχι οι μαθητές είναι η εξής:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Θεσσαλονίκη, 19/09/2021

Του: Κυριάκου Βελόπουλου, Προέδρου Κόμματος, Βουλευτή Λάρισας

ΠΡΟΣ: Την κ. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΘΕΜΑ: «Εμπαιγμός των αποφοίτων μαθητών της Φαρκαδόνας των Τρικάλων με την ειδική μοριοδότηση για σεισμόπληκτους μαθητές»

Κύρια Υπουργέ,

Σύμφωνα με ενημέρωση από γονείς αποφοίτων μαθητών της Φαρκαδόνας Τρικάλων και σύμφωνα με ανάρτηση σε τοπική ιστοσελίδα του Διαδικτύου ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ, έμεινε στα λόγια η υπόσχεσή σας για ειδική μοριοδότηση στους σεισμόπληκτους μαθητές της περιοχής τους. Όπως μας μετέφεραν οι ως άνω γονείς, η περιοχή της Φαρκαδόνας χτυπήθηκε από τους καταστροφικούς σεισμούς του περασμένου Μαρτίου και κηρύχθηκε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, οι μαθητές των λυκείων, όμως, που συμμετείχαν στις φετινές πανελλήνιες εξετάσεις, δεν συμπεριλήφθηκαν στην απόφαση για καθ’ υπέρβαση εισαγωγή σε Σχολές, Τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.), εξ’ αιτίας φυσικών καταστροφών. Θεωρούν οι ως άνω εμπαιγμό την στάση της Πολιτείας απέναντι στους ντόπιους μαθητές και διεκδικούν τα αυτονόητα, δηλαδή, ίση μεταχείριση με όλους εκείνους τους συμμαθητές τους που επλήγησαν από τον σεισμό του περασμένου Μαρτίου, στην Θεσσαλία.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται η κ. Υπουργός:

Προτίθεσθε να συμπεριλάβετε τους δικαιούχους σεισμόπληκτους απόφοιτους μαθητές της Φαρκαδόνας των Τρικάλων στην ειδική μοριοδότηση για καθ’ υπέρβαση εισαγωγή σε Σχολές και Τμήματα των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.), εξ’ αιτίας της αδυναμίας τους να ανταποκριθούν στην κατάλληλη ακαδημαϊκή προετοιμασία που απαιτούν οι σχετικές πανελλαδικές εξετάσεις, λόγω του σεισμού που έπληξε τον περασμένο Μάρτιο την περιοχή τους;

Ο ερωτών Βουλευτής ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

«Απάντηση στην Ερώτηση με αριθμ. πρωτ. 9130/20-9-2021»

Απαντώντας στην Ερώτηση με αριθμ. πρωτ. 9130/20-9-2021, κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13Β του ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄), όπως ισχύει, καθώς και του άρθρου 68 του ν. 4653/2020 (ΦΕΚ 12Α΄), οι μαθητές της τελευταίας τάξης και οι απόφοιτοι των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ περιοχών, που πλήττονται κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, εξαιτίας φυσικών καταστροφών, όπως, ιδίως, από καταστροφικούς σεισμούς και πλημμύρες, εισάγονται καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε Σχολές, Τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών. Η ανωτέρω ρύθμιση εφαρμόζεται και για μαθητές και αποφοίτους των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ, οι οποίοι κατοικούν μονίμως στις περιοχές του προηγούμενου εδαφίου ακόμα και εάν υποβάλλουν αίτηση – δήλωση συμμετοχής σε λύκειο άλλης περιοχής ή σε άλλη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Το δικαίωμα αυτό ισχύει μόνο για όσους υποβάλλουν αίτηση – δήλωση και συμμετέχουν στις πρώτες μετά το συμβάν πανελλαδικές εξετάσεις της τακτικής εξεταστικής περιόδου ή στις πανελλαδικές εξετάσεις κατά τη διάρκεια των οποίων συνέβη το περιστατικό και αφορά στην εισαγωγή κατά το οικείο ακαδημαϊκό έτος. Η περιοχή πρέπει να έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον ν. 3013/2002 (Α΄ 102).

Για την εφαρμογή του παρόντος απαιτείται κάθε φορά η έκδοση απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία καθορίζονται το ειδικό ποσοστό, το οποίο αποδίδεται βάσει του αριθμού των πληγέντων σε σχέση με τους συμμετέχοντες στις πανελλαδικές εξετάσεις, ανά κατηγορία λυκείου (ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ., ημερήσιο, εσπερινό) και το οποίο δεν υπερβαίνει, ανά κατηγορία, το δύο τοις εκατό (2%), η δυνατότητα υπαγωγής στο ειδικό ποσοστό, ειδικότερες προϋποθέσεις για την επιλογή, τα δικαιολογητικά, η διαδικασία επιλογής, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Σε κάθε περίπτωση, προϋποθέσεις για την επιλογή είναι οι υποψήφιοι να έχουν επιτύχει: α) την Ε.Β.Ε. ή τις Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών της οικείας σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης, εάν συντρέχει τέτοια περίπτωση, β) την Ε.Β.Ε. της σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης και γ) συνολικό αριθμό μορίων τουλάχιστον ίσο του εβδομήντα τοις εκατό (70%) του αριθμού των μορίων που πέτυχε ο τελευταίος επιτυχών της κατηγορίας τους στη συγκεκριμένη σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση κατά το ίδιο ακαδημαϊκό έτος. Για τον υπολογισμό του συνολικού αριθμού μορίων της περ. γ΄ λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός μορίων του τελευταίου επιτυχόντα της παρ. 1 ή 2, κατά περίπτωση, του άρθρου 4Γ, ανάλογα με το ποιος είναι ο μικρότερος.

Με την υπ’ αρ. πρωτ. Φ.253.2/111290/Α5/10-9-2021 (ΦΕΚ 4200 Β΄) Υ.Α.

καθορίστηκαν οι δικαιούχοι ειδικού ποσοστού για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδ. έτος 2021-2022 μαθητές και απόφοιτοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ περιοχών που έχουν πληγεί εξαιτίας φυσικών καταστροφών, οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση δήλωση και συμμετείχαν στις πρώτες μετά το συμβάν πανελλαδικές εξετάσεις που διεξήχθησαν τον Ιούνιο του 2021.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ


Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *