Γεγονός εδώ και λίγο διάστημα η Ένωση Καραγκούνηδων Τρικάλων

Οι ενδιαφερόμενοι πρόεδροι των Συλλόγων μπορούν να απευθύνονται στους Αντ. Παπαμιχαήλ, Σπ. Τσιαούση, Ευαγ. Γρηγορίου, για πληροφορίες αλλά και την εγγραφή στην Ένωση προκειμένου μιας πιο γενικευμένης δυναμικής και μεθοδικής δραστηριοποίησης για την ανάδειξη των πολιτισμικών στοιχείων των Καραγκούνηδων

Γεγονός αποτελεί εδώ και λίγο διάστημα η Ένωση Καραγκούνηδων νομού Τρικάλων. Η Ένωση συστάθηκε με σκοπό τη διάσωση, τη διάδοση και την προβολή της πλούσιας μουσικοχορευτικής και λαογραφικής παράδοσης των Καραγκούνηδων, η οποία απαντάται και πλεονάζει στο νομό Τρικάλων.

Η Ένωση Καραγκούνηδων αποτελεί πλέον πολιτιστικό φορέα δευτεροβάθμιας κλίμακας, ο οποίος με τη μαζική συμμετοχή των Συλλόγων μελών του αποκτά τη δυνατότητα μιας ευρύτερης διάδοσης και προβολής του Καραγκούνικου στοιχείου που αποτελεί την, πληθυσμιακά, μεγαλύτερη μερίδα του νομού μας.

Είναι η μορφή του φορέα που έλειπε από τα Τρίκαλα και που θα ενώνει όλους τους Καραγκούνηδες της περιοχής μας και θα τους ενθαρρύνει για μια πιο ευρεία και δυναμική δραστηριοποίηση ως ένα ισχυρό σύνολο. Η Ένωση πλέον καλεί όλους τους Συλλόγους που ανήκουν στο χώρο των Καραγκούνηδων σε συνεργασία για τους κοινούς σκοπούς τους.

Έτσι όλοι μαζί ως μέλη – ίσα προς ίσους – θα αποτελέσουν ένα ισχυρό πλέον δευτεροβάθμιο πολιτιστικό όργανο – σωματείο και θα προχωρούν δυναμικά στην τοπική κοινωνία, για την ανάδειξη των Καραγκούνηδων του νομού Τρικάλων και την καλύτερη απήχηση στο ευρύτερο κοινό της Θεσσαλίας αλλά και πανελλήνια όπως και εκτός Ελλάδας. Οι ενδιαφερόμενοι πρόεδροι των Συλλόγων μπορούν να απευθύνονται στους: Αντ. Παπαμιχαήλ,6974978775, Σπ. Τσιαούση,6985063000, Ευαγ. Γρηγορίου,6939132093 για πληροφορίες αλλά και την εγγραφή στην Ένωση προκειμένου μιας πιο γενικευμένης δυναμικής και μεθοδικής δραστηριοποίησης για την ανάδειξη των πολιτισμικών στοιχείων των Καραγκούνηδων στο νομό Τρικάλων.

????????????????????????????????????

Φωτό από διαδύκτιο